Trygghet i värderingar ger mod att förnya

Moderata ungdomsförbundet är ett liberalt och konservativt alternativ för ungdomar med intresse för både läsande, skrivande och diskussion. Samtidigt som vi har en stark ideologisk ryggrad är vi lyhörda gentemot de problem som unga upplever i dag. Jessica Rosencrantz säger ett bestämt nej tack till Fiévets erbjudande om att KDU ska ta den ledande rollen inom borgerlig ungdomsdebatt.

Att en enstaka formulering tas som intäkt för att hela Moderata ungdomsförbundet ”väljer att distansera sig från sitt borgerliga och ideologiska arv” är märkligt. Jag är dock säker på att jag talar för så gott som alla unga moderater när jag vänligt men bestämt säger tack men nej tack till Hugo Fiévets erbjudande om att KDU ska överta Muf:s ledande roll inom borgerlig ungdomsdebatt.

Moderata ungdomsförbundet, med dess 12 000 medlemmar, bygger på en lång och stabil tradition av bildning och idédebatt som sträcker sig många decennier tillbaka. Det intellektuella livet i förbundet är i dag minst lika aktivt som alltid – kanske ännu mer. Det myllrar av verksamhet ute i distrikten, debattfyllda stämmor avlöser varandra och medlemstidningen Blått når nya höjder.

I det distrikt där jag är ordförande, Muf: s största med drygt 3200 medlemmar, har vi regelbundna talarkvällar och debatter. I detta ingår trettiotalet lokalföreningar och fem studentföreningar – bara i Stockholm. Därtill har distriktet en egen tidning som i kommande nummer har just temat ideologi.

Det kan också nämnas att vi i Stockholm häromveckan invigde ett litet men välfyllt lånebibliotek, med både klassisk och modern politisk litteratur. Thomas Gür var inbjuden talare och höll ett anförande om vikten av bildning, som även återgavs i Svensk Tidskrift.

Moderata ungdomsförbundet står på en stadig ideologisk grund och har gott om intellektuell verksamhet. För den som närmar sig oss kan det inte råda något tvivel om att vi är vi är ett liberalt och konservativt alternativ för ungdomar med intresse för både läsande, skrivande och diskussion. Samtidigt som vi har en stark ideologisk ryggrad är vi också lyhörda gentemot de problem som unga upplever i dag.

Utifrån våra grundläggande idéer strävar vi efter att vara relevanta för alla unga. Det gör vi genom att försöka förstå de problem unga upplever i dag, forma politiska lösningar och kommunicera begripligt. Detta är Moderata ungdomsförbundet styrka: Vi har en tydlig trygghet i våra värderingar, samtidigt som vi har det ständiga modet att förnya och ompröva såväl våra politiska lösningar som vår kommunikation i takt med samhällets förändringar. Här finns inget motsatsförhållande.

Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund och vi fortsätter att växa. Samtidigt slår Nya Moderaterna rekord i opinionsundersökningar bland unga väljare. Det visar att vår strävan efter att vara relevanta är framgångsrik och att vi har ett stort förtroende även utanför den politiska sfären. Det är en grundläggande förutsättning för att kunna förverkliga politik.

För att vara mycket tydlig: Vi intresserar oss för filosofer, men inte av nostalgiska skäl. Vi gör det för att bättre förstå hur våra värderingar hänger ihop och för att bättre förstå vår samtid. Vår intellektuella verksamhet syftar till att finna nya och riktiga lösningar på dagens och framtidens problem. När vi blickar bakåt gör vi det för att bättre kunna blicka framåt.

Jessica Rosencrantz är ordförande MUF Stockholm och riksdagsledamot (M).

Läs mer:
Varför ungdomar bör läsa gamla döda filosofer
av Thomas Gür (27/1)
Självpåtagen idétorka av Hugo Fiévet (20/1)