Tre uppmaningar till regeringenI onsdags var det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Margot Wallström läste upp regeringens deklaration och fick sedan hantera ett antal frågor från andra partier. Från moderat utgångspunkt lyftes tre uppmaningar till regeringen på det utrikespolitiska området för att säkra svenska värden och intressen, skriver Hans Wallmark.

I onsdags var det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Margot Wallström läste upp regeringens deklaration och fick sedan hantera ett antal frågor från andra partier. Efter denna kraftmätning satt hon huvudsakligen tyst under därpå följande timmar.

Från moderat utgångspunkt lyftes tre uppmaningar till regeringen på det utrikespolitiska området för att säkra svenska värden och intressen:

Kom hem!
Kom i balans!
Kom till insikt!

Kom hem!

Sveriges två år i FNs säkerhetsråd är över. Det finns anledning att summera. Kampanjen för att nå fram till den åtråvärda platsen kantades av hemligstämplade papper och en inte alldeles genomskinlig process. På kontot väl genomfört får ändå skrivas Sverige obrutna engagemang för Ukraina. Ett land i vars östra delar ett lågintensivt krig rasar sedan 2014 med runt 13 000 döda och 30 000 skadade. Sverige har aldrig tvekat utan fortsatt att beskriva den illegala annekteringen av Krim för vad den är. Till det kommer nu de senaste händelserna vid Azovska sjön då Ryssland provocerar världssamfundet med att hålla över tjugotalet sjömän och matroser från Ukraina tillfångatagna.

Det viktiga är att komma hem till Europa. Det är genom EU och dess institutioner Sverige utöver sin centrala utrikes- och säkerhetspolitik. I tider då populismens och extremismens krafter till höger och vänster utmanar och vill hacka sönder det europeiska samarbetet måste Sverige värna institutioner som säkrar rättssäkerhet och utformningen av det gemensamma. Inte minst inom försvars- och säkerhetspolitikens område har en snabb utveckling skett med utvecklandet av Pesco, arbetet med att bygga upp en försvarsfond och det franska initiativet EII. Då kan Sverige inte komma lommande i bakgrunden utan borde ta sig fram till en topposition och lansera konkreta förslag som kan locka andra länder till samarbete och samverkan.

Kom i balans!

Regeringen har intagit ett antal positioner som har mer med partipolitik att göra än Sveriges intressen. Den förra mandatperioden rivstartades med ett erkännande av Palestina där ingen notis togs till vad riksdagen hade för uppfattning eller att det ens skedde något gedigen samverkansprocess med andra partier. Det hela motiverades med att främja fredsprocessen. Istället har Sveriges möjligheter att uppfattas som en seriös part grusats.

Det finns även all anledning för regeringen att läsa den utredning som ambassadör Lars-Erik Lundin tagit fram för regeringen med rekommendation när det gäller det så kallade kärnvapenförbudet NBT. Hans slutsats är entydig – underteckna inte, ratificera inte. Det handlar om svenska försvars- och säkerhetsintressen. Ett annat mycket viktigt skäl är att försöka säkra de processer som finns när det gäller nedrustning, kärnvapenbegränsning och icke-spridningsavtal. Ordningar där kärnvapenmakter som Ryssland, USA, Kina, UK och Frankrike redan deltar och är involverade. Inte där de står utanför och inte är delaktiga som NBT. För att säkra en svensk linje som innebär fortsatt hårt arbete för att begränsa hotet från kärnvapnen behövs realism och inte viftande med plakat framtagna på partikansliet.

Kom till insikt!

Diplomatin är första försvarslinjen.
Försvaret är faktiskt den andra försvarslinjen.
Båda behövs!

Försvarsberedningen konstaterade i december 2017 att ett väpnat angrepp mot Sverige ”inte kan uteslutas”. Några dagar senare i samband med Folk och Försvars årskonferens i Sälen utbröt vad som får beskrivas som tumult i regeringslägret då stats- och utrikesministern distanserade sig från denna formulering socialdemokraterna varit med om att förhandla fram i den försvarsberedning som på just regeringens uppdrag ska ta fram underlag som kan ligga till grund för ett kommande försvarsbeslut.

Just denna syn på verkligheten om att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas ligger till grund för den satsning på försvaret som regeringen nu ställt sig bakom genom att fullt ut acceptera moderaternas och kristdemokraternas budget för 2019 som innebär början på en ekonomisk trappa uppåt med 18 miljarder kronor mer de kommande tre åren. Det är dock viktigt att påminna om att detta är steg på väg upp mot motsvarande 2 procent av BNP i försvarsansträngningar.

I fråga om insikt är det alldeles uppenbart hur västvärlden har att mejsla fram en strategi ifråga om folkrepubliken Kina. Ett betydande land. På väg att bli världens största ekonomi. Men som redan är världens största enpartistat. Kommunistpartiet är intimt sammanvuxet med ekonomi och militär. Det är svårt att veta var det ena börjar och det andra slutar.

När det gäller att se behoven av att på förhand genomlysa större ekonomiska affärer, strategiska uppköp eller stora investeringar bör Sverige söka samordning och samarbete inom EU.

Budskapet till regeringen och utrikesminister Wallström är entydigt:

Kom hem!
Kom i balans!
Kom till insikt!

Hans Wallmark är riksdagsledamot (M) och ordförande Utrikesutskottet