Print Friendly, PDF & Email

Sverker Åström; Svar till Svensk Tidskrift

Av Redaktionen | 31 december 1989


1989


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DEBATT
SVERKER ÅSTRÖM:
Svar till Svensk Tidskrift
S
om trogen läsare av Svensk Tidskrift har jag uppmärksammat ett litet inlägg om min person i nr 8-9
1988. Tidskriften “försöker” ta mig på allvar men trots denna ambition har den uppenbarligen svårt att fatta vad jag sagt.
Det är inte någon “overklig” tanke utan
ett faktum, som Carl Bildt kan intyga, att
man i Sovjet, och inte minst i Baltikum,
har ett stort intresse av att studera svenska
erfarenheter inför den ekonomiska och
S
vensk Tidskrift tackar Sverker
Åström för inlägget och vill för sin
del försäkra att red. av SvT är i högsta grad intresserad av att främja kontaksociala omdaning som eftersträvas.
Tidskriften tycks vara rädd för baltiska
konsulat i Sverige. Den borde då vara desto mera tillfredsställd med att jag medvetet vill hålla formen för de svenska officiella kontaktema med Baltikurn öppen.
Det väsentliga är, som tidskriften nämnde, att de svenska kontaktema i Baltikum
byggs ut “på rätt sätt”. Att få någon hjälp i
detta arbete av Svensk Tidskrift förefaller
fåfångt.
tema mellan Sverige och Balticum liksom
att stödja de baltiska folkens strävan mot
ökat självbestämmande.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Samtida röster om konservatism