Sveriges säkerhet kan inte väntaAtt ta ansvar för Sveriges och svenska folkets säkerhet är en regerings främsta ansvar. Vår demokrati och vårt sätt att leva är värt att försvara och detta blir allt viktigare i en orolig omvärld, skriver Niklas Wykman.

Ett starkt försvar är den yttersta garanten för att vi i Sverige ska kunna leva i ett demokratiskt samhälle där respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer upprätthålls. Både Alliansen och socialdemokratiska regeringar gick för långt i sina nedrustning, bland annat på grund av felbedömningar av Rysslands utveckling.

Säkerhetsläget omkring Sverige är mer kritiskt än på länge med terrorhot, militära provokationer i Östersjön och uppenbara risker för påverkansoperationer, cyberangrepp och annan informationskrigföring.

Detta är en utveckling som började framträda redan 2008 i och med den ryska invasionen av Georgien och som sedan förstärkts under det påföljande decenniet, inte minst genom kriget i Ukraina och Rysslands försök att flytta gränser med våld.

Under denna tid har Ryssland också upprepade gånger försökt flyttat fram positionerna i Östersjön. Vårt luftrum har upprepade gånger kränkts. Främmande makt har opererat med ubåtar i svenska farvatten. I somras passerade den ryska ubåten Dmitrij Donskoj, världens största atomubåt, genom Östersjön.

I dag står Sverige och Europa inför fullbordat faktum. Den fredliga utveckling vi såg i östra Europa och hoppet om en ny fredligare världsordning har bytts ut mot spänningar, aggression och osäkerhet. Tyvärr har vår försvarsförmåga inte hängt med i den här utvecklingen.

Det är i efterhand uppenbart att försvarspolitiken borde varit en långt större prioritering under Alliansregeringens tid. En omläggning till återuppbyggande av vår försvarsförmåga efter de socialdemokratiska nedrustningarna i början av 2000-talet borde ha kommit långt tidigare.

Att felsteg har gjorts förut innebär dock inte att det är för sent att göra rätt nu. Vi behöver därför snarast slå in på en bana mot 2 procent av BNP i försvarsutgifter. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden för att förbereda Sverige inför ett Nato-medlemskap. Vi är ett litet land och vi kommer alltid ha svårt att ha ensamt försvara oss. Att tillsammans med Finland fördjupa det nordiska samarbetet och ta steg mot Natomedlemskap är avgörande för vår säkerhet.

Samarbete och allianser med andra kan dock inte ensamt stärka vår försvarsförmåga, vi behöver själva rusta upp vår försvarsmakt. Det centrala är självfallet inte att ha utgifter för utgifters skull, men att genomföra den upprustning som krävs kommer att kräva större anslag till försvaret. En upprustning som dessutom bör komma igång så fort som möjligt. En hörnsten för att stärka försvaret är att bygga ut analysförmågan på Försvarsdepartementet.

Framförallt bör vår upprustning fokusera på vårt närområde där försvaret av Östersjön bör vara särskilt viktigt. Först och främst bör vi se till att öka övningsverksamheten i hela försvarsmakten samt se till att våra stridsflygplan och vår flotta bättre kan bevaka det svenska territoriet över, på och under Östersjöns vatten.

I nästa steg behöver vi stärka vår luftförsvarsförmåga genom att snabbare köpa in nytt luftvärn med längre räckvidd samt förbättra vår flygburna spaningsförmåga. Till detta kommer att Sverige behöver stärka förmågan att stå emot cyberangrepp samt att planeringen för att bygga nya förband bör inledas. Särskilt viktigt är att stärka försvaret av Göteborgs hamn samt en ny flygflottilj i Stockholmsområdet.

När alla Allianspartier nu har samlats kring behovet av att öka försvarsanslagen till uppemot två procent av BNP så finns det ingen anledning att vänta. Redan i höstens budget skulle Moderaterna tillsammans med de tre andra Allianspartierna kunna lägga fram en realistisk men ambitiös bana för att öka Sveriges försvarsförmåga. Under nästa mandatperiod bör resurserna till försvaret stärkas med över 20 miljarder kronor för att vi tryggt ska kunna nå ambitionen om två procent till försvaret under den kommande tioårsperioden. Sveriges säkerhet kan inte vänta.

Niklas Wykman är riksdagsledamot för Moderaterna