”Sverige har en tung regional roll att axla”

Hans Wallmark har träffat Argita Daudze, historiker och diplomat. Hon har tidigare varit Lettlands ambassadör i Prag och är nu tillbaka i Riga i avvaktan på ny utlandstjänstgöring. Förra året lade hon fram sin doktorsavhandling om Lettland i svensk politik mellan 1939-91. För en tid sedan befann hon sig i Stockholm i samband med presentationen av en nyutgiven bok om den svenska solidaritetsförklaringen och den nuvarande försvarspolitiska inriktningen (Till bröders hjälp, Red Bo Hugemark utgiven av Kungl Krigsvetenskapsakademien).

– Lettland har fortfarande inte blivit officiellt kontaktad av Sverige om vad som menas med den svenska solidaritetsförklaringen. Tänker Sverige komma till balternas hjälp? Vi kommer naturligtvis att hjälpa Sverige så mycket vi kan.

Det sistnämnda sagt som en liten elakhet. Även om det uppskattas att Sverige försöker utveckla och fördjupa sin säkerhetspolitiska analys av läget kring Östersjön finns ändå många frågor. Argita Daudze är i likhet med många andra företrädare från Baltikum förundrade över att Sverige har sådana svårigheter att klargöra förhållandet till Nato. Varför inte medlemskap?

– Även om Sverige de facto på många sätt fungerar som ett Nato-land med engagemang i Afghanistan och Libyen så är det ändå skillnad på att vara det också de jure.

– Sverige förstår heller inte att man har en tung regional roll att axla i Östersjöområdet. Det finns önskemål om svenskt ledarskap!

Hon menar att det finns ett slags blygsamhet. Samtidigt gäller det också att hela tiden ha insikten om att desto säkrare grannar som finns i närområdet desto bättre för Sverige.

– Därför vill länder som Lettland delta i nordiskt samarbete på försvarsområdet exempelvis när det gäller upphandling av materiel. För oss är den regionala kontexten viktig. Vi är inte bara säkerhetstagare utan också säkerhetsleverantörer. Och vi vill mycket gärna delta i en nordisk stridsgrupp under svensk ledning ifall den sätts upp 2014 efter det som nu gjorts under 2011.

– Ibland finns känslan av att Sverige ser på de baltiska länderna som objekt. Men vi är subjekt! 15 augusti och det officiella firandet i Sverige av att det är 20 år av återupprättade diplomatiska kontakter med de tre republikerna ska förhoppningsvis också ses som en symbol att vi nu kommer tillbaka!

Hans Wallmark
är riksdagsledamot (M) och sitter i Försvarsutskottet.

Läs även:
Förvalta närheten till Baltikum av Hans Wallmark