Svensk Tidskrifts pris till Mikael Holmström

Foto: Katarina O’Nils

Stiftelsen Svensk Tidskrift har inrättat ett publicistpris för den som i sin opinionsbildande gärning genom eget skrivande bäst under året har verkat i tidskriftens anda. I onsdags delades priset ut för andra gången. Svensk Tidskrifts publicistpris för 2011 tilldelades Svenska Dagbladets säkerhetspolitiske reporter Mikael Holmström för boken Den dolda alliansen. Sveriges hemliga Nato-förbindelser, utgiven av Atlantis bokförlag.

Denna studie, baserad på decennier av journalistiskt arbete med intervjuer och källmaterial, är ett sällsynt inslag av kvalitet i dagens svenska medievärld. Berättelsen om och kartläggningen av Sveriges omfattande politiska och militära samarbete med västmakterna under det kalla kriget är ett i ordens bästa mening undersökande och avslöjande bidrag till vår moderna historieskrivning och utgör en korrigering av den offentliga mytbildningen kring neutralitetsdoktrinen.

Läs mer om Den dolda alliansen här.

Läs mer:
Om 2010 års mottagare av Svensk Tidskrifts stipendium, Fredrik Segerfeldt.