Svensk Tidskrift undertecknar öppet brev för World IP DayDen 27 april högtidlighölls World IP Day och Svensk Tidskrift stod tillsammans med ett hundratal andra organisation, tankesmedjor och publikationer som undertecknare till ett öppet brev om den intellektuella äganderättens vikt för utvecklingen av en grönare ekonomi.

Läs brevet i sin helhet här.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift