Svensk Tidskrift märker ord

TRYGGHET Vad händer är trygghet blir synonymt med trygghetssystem och offentliga bidrag? Den som använder ordet trygghet i den betydelsen förringar tryggheten i ett eget sparande, förutsebarhet egenmakt och oberoende från politiska beslut.

Trygghetsfaktor: tveksam.

Har du egna förslag på ord vi borde uppmärksamma?

Svensk Tidskrift märker ord är en serie där vi genom korta reflektioner över begrepp som på olika sätt används slarvigt i den politiska debatten vill uppmärksamma att det faktiskt har stor betydelse vad man säger. Vi vill också bjuda in läsekretsen att delta. Skicka in era förslag på ord som vi borde uppmärksamma, gärna enligt formatet ovan till red@svensktidskrift.se Vi tar oss rätten att publicera utvalda bidrag av dessa. I mars utser vi det bästa bidraget som belönas med ett exemplar av vår jubileumsskrift, Texter i tiden.

Tidigare märkta ord:
LYSSNA IN
RÄTTVISA
POLICY
UTFÖRSÄLJNING
SAMHÄLLET