Svensk Tidskrift märker ord

RÄTTVISA Flitigt brukat ord i debatten, manifesterande dess uttalares – enskilt av hög partiföreträdare eller kollektivt i partiets namn – syfte att monopolisera den goda och rätta politiken och därmed stämpla motståndarens åsikt såsom närmast usel och djupt orättvis.

Effektfaktor – genom åren alltmer begränsad.

Har du egna förslag på ord vi borde uppmärksamma?

Svensk Tidskrift märker ord är en serie där vi genom korta reflektioner över begrepp som på olika sätt används slarvigt i den politiska debatten vill uppmärksamma att det faktiskt har stor betydelse vad man säger. Vi vill också bjuda in läsekretsen att delta. Skicka in era förslag på ord som vi borde uppmärksamma, gärna enligt formatet ovan till red@svensktidskrift.se Vi tar oss rätten att publicera utvalda bidrag av dessa. I mars utser vi det bästa bidraget som belönas med ett exemplar av vår jubileumsskrift, Texter i tiden.

Tidigare märkta ord:
POLICY
UTFÖRSÄLJNING
SAMHÄLLET