Print Friendly, PDF & Email

Svensk Tidskrift märker ord

Av Waldemar Ingdahl | 27 januari 2012

POLICY Direkt låneord från engelskan, men betydelsen har flyttats i svenskan. Engelskans policy står för de värderingar som ligger till grund för det egna samhällsengagemanget och deras inbördes rangordning. På svenska är det synonymt med det gamla vanliga ordet “regelverk”

Vesselfaktor: oväntat rapp

Har du egna förslag på ord vi borde uppmärksamma?

Svensk Tidskrift märker ord är en serie där vi genom korta reflektioner över begrepp som på olika sätt används slarvigt i den politiska debatten vill uppmärksamma att det faktiskt har stor betydelse vad man säger. Vi vill också bjuda in läsekretsen att delta. Skicka in era förslag på ord som vi borde uppmärksamma, gärna enligt formatet ovan till red@svensktidskrift.se Vi tar oss rätten att publicera utvalda bidrag av dessa. I mars utser vi det bästa bidraget som belönas med ett exemplar av vår jubileumsskrift, Texter i tiden.

Tidigare märkta ord:
UTFÖRSÄLJNING
SAMHÄLLET

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism