Svensk Tidskrift i internationellt upprop för starkare skydd av IP

Svensk Tidskrift är en av 85 organisationer i 51 länder som tillsammans med Property Rights Alliance (PRA) skriver ett öppet brev till FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO) till stöd för starkare skydd för alla former av immateriell egendom.

Några av de andra undertecknarna av brevet är Americans for Tax Reforms (USA), Ayn Rand Institute Europe (Danmark), Austrian Economics Center (Österrike), Centre for Policy Studies (Storbritannien), F.A. v. Hayek Institute, (Österrike), Institute for Free Enterprise (Tyskland) och TaxPayers’ Alliance (Storbritannien).

Läs brevet här.


Svensk Tidskrift is one of 85 organizations from 51 countries who has joined the Property Rights Alliance (PRA) in an open letter to the UN agency World Intellectual Property Organization (WIPO) in support of strong protections for all types of IP.

Some of the other signatories are Americans for Tax Reforms (US), Ayn Rand Institute Europe (Denmark), Austrian Economics Center (Austria), Centre for Policy Studies (UK), F.A. v. Hayek Institute, (Austria), Institute for Free Enterprise (Germany) and TaxPayers’ Alliance (UK).

Read the letter here.