Svårt att få grepp om Trump via svenska medier

Istället för att fokusera på Trumps något märkliga frisyr, eller enstaka klumpiga uttalanden, borde svensk media som syftar till att bedriva seriös journalistik sakligt skärskåda den politik han förordar och vilka argument han nyttjar i debatten.

Donald Trump är en kontroversiell person, en kantig och osmidig kommunikatör, samt en presidentkandidat i närmast total avsaknad av politisk skolning. Den kompromisslösa framtoningen, och den opolerade frispråkigheten, är dock sannolikt en av anledningarna till Trumps imponerande framgångar i mätningarna. Det är drag under Donald Trumps galoscher, och i vilka sammanhang han än figuerar just nu stjäl han showen.

Men en karismatisk presidentkandidat helt utan goda idéer och inspirerande visioner hade knappast kunna leda den republikanska kandidaturen vid det här laget. Det är uppenbart att Trump förmedlar ett attraktivt politiskt budskap till den republikanska väljarkåren. Innehållet hamnar dock nästan fullständigt i skugga bakom personen, i synnerhet för de som primärt följer amerikansk politik i svensk media.

En snabb sökning på ”Donald Trump” på Dagens Nyheter ger en god fingervisning av hur rapporteringen ser ut, och vad man väljer att prioritera. Jag noterar att Trump är en gaphals. Halloweenmasker med Trumps ansikte skrämmer barn i Mexiko. Trump är en clown, och en realitytevefigur. Trump får inte längre spela Aerosmiths låtar. Trump är ett populistiskt högerspöke. Man gör en stor sak av att #Asktrump ledde till en stormflod av frisyrhån på Twitter.

Ett flertal av dessa nyhetsartiklar dryper av illa dold förtjusning över att Donald Trump framställs i ett negativt ljus, och ytterst få av dem lyfter hans hjärtefrågor för att verkligen söka förstå vad Trump vill åstadkomma politiskt. Men är det inte just det som är allra mest relevant? Kanske bör man i sammanhanget ställa frågan om Dagens Nyheter skulle kunna tänka sig att publicera lika hånfulla reportage om Hillary Clinton, eller för all del Barack Obama. Föga troligt.

Istället för att fokusera på Trumps något märkliga frisyr, eller enstaka klumpiga uttalanden, borde svensk media som syftar till att bedriva seriös journalistik sakligt skärskåda den politik han förordar och vilka argument han nyttjar i debatten.

På den egna kampanjsajten donaldjtrump.com redogör Trump för i nuläget tre grundpelare från vilka hans politik utgår. För det första ämnar han reformera skattesystemet. USA ska blomstra med sänkta skatter på inkomst, samt med höjda importtullar. Trump är skarp kritiker av outsourcing av arbetstillfällen, i synnerhet till Kina, som han menar är en konsekvens av USA:s alltför höga företagsskatter.

Således är han att betrakta som en protektionistiskt lagd presidentkandidat, som samtidigt vill sänka skatterna till en tidig 1900-talsnivå och låta människor behålla mer av arbetets frukter. Vad skulle månne detta innebära för världen i sin helhet, och för oss i Sverige? Detta är av större vikt, och betydligt mer intressant, än hur mycket pengar Donald Trump faktiskt är god för eller hur många gäster hans golfbana i Aberdeen lockar varje år.

För det andra är Trump ivrig förespråkare av konstitutionens andra tillägg. I USA äger man rätten att bära vapen. Detta är att betrakta som sunt förnuft, enligt Trump, då den personliga säkerheten till syvende och sist garanteras av varje enskild individ.

Det är inte vapen i sig som är problemet, som hans meningsmotståndare menar. Det är en för tillåtande och slapp attityd gentemot våldsverkare, och en psykvård som totalt kollapsat. Det är i den änden man måste börja, och inte genom att kollektivt bestraffa den överväldigande majoriteten av ansvarsfulla amerikanska vapenägare.

För det tredje anser Trump att det behövs en migrationsreform. Många illegala invandrare påstås ägna sig åt gängkriminalitet. Är det så? Medan Hillary Clinton bedriver en viss del av sin kampanj på spanska hävdar Trump bestämt att man i USA pratar engelska. Han vill även avskaffa det automatiska medborgarskapet för invandrare födda i USA, och skydda amerikanska arbetare från utländsk konkurrens.

Make America great again, är Trumps paroll. Med tanke på hans framgångar i opinionen torde det föreligga ett nyfiket, brett intresse kring hur han tänkt sig att det ska bli verklighet, och varför budskapet lockar väljare. Här måste rimliga invändningar, skarpsynta ifrågasättanden och analytiska resonemang prioriteras framför osmakliga hånfullheter, onyanserade konstateranden och stigmatisering.

Följer man svensk medias bevakning av Trumps kampanj är det inte alldeles enkelt att skapa sig en förståelse av vilken politik den 69-årige affärsmagnaten från New York förordar. Man fokuserar primärt på helt andra saker. Till följd av detta blir den politiska debatten fattigare, och förståelsen för det amerikanska presidentvalet sämre. Varken Hillary Clinton eller Donald Trump har alla svar – men man bör med öppet sinne faktiskt lyssna till båda.

Jesper Lindberg har en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet, och driven bloggen konservativaperspektiv.blogspot.com