Statsministerboxen: Den pragmatiske mannen i mitten

Sydsvenskans kolumnist Per Svensson lanserar i Bonniers statsministerserie tesen att Oscar von Sydow, statsministern i fackmannaregeringen som styrde Sverige under åtta månader 1921, känns igen som föregångare till Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och de nya moderaterna.

Oscar von Sydow tillhör möjligen de mindre kända svenska statsministrarna och tveklöst en av de mest kortvariga. Men göteborgaren och juristen kan knappast betecknas som den minst betydelsefulla regeringschefen. Tvärtom. Oscar von Sydow styrde riket i en dramatisk tid som definierade den svenska demokratin och genomförde centrala reformer som värmer den liberala juristens hjärta; dödsstraffet avskaffades och den allmänna rösträtten säkrades i en tid då demokratin ifrågasattes både från vänster och höger.

Per Svensson skildrar välskrivet – och dramatiskt – hur Oscar von Sydow styrde mellan olika intressen och målmedvetet hade förnuftet, demokratin och värnandet om rättsstatens institutioner för ögonen. Med stora kunskaper och goda kontakter med både näringsliv och de olika partigrupperna i riksdagen åstadkom han under kort tid resultat som demokratiserade vår författning. 26 januari 1921 fattade riksdagen – vid den andra läsningen av grundlagsförändringar – slutgiltigt beslut om att svenska kvinnor fick möjlighet att delta i allmänna val och 7 maj samma år fattades beslut om att avskaffa dödsstraffet. Detta borde ge Oscar von Sydow en hedersplats i Sveriges moderna historia.

Med bakgrund som hovrättsjurist, justitiedepartementets expeditionschef och landshövding i Luleå tecknas Oscar von Sydow som den föredömlige ämbetsmannen, ”lika flink som flitig” och ”en prototyp för den svenska pragmatikern”. Per Svensson jämför retoriken i von Sydows viktigare anföranden och artiklar på posten som statsminister som närliggande – efter några semantiska moderniseringar – det språk som finansminister Anders Borg i dag ger utryck för. Också i karaktärsdragen går paralleller till framgångsrika politiker i vår tid; ambition, noggrannhet och sakkunskap bär längst för att agera effektivt och åstadkomma resultat i de svåra politiska miljöerna. Oscar von Sydow bevisade detta på sin tid genom att vinna makten på poster först som civilminister och därefter statsminister.

Per Svensson har i arbetet ambitiöst ”gått till arkiven”, och skriften måste klassas som levande, intressant och relevant journalistik. Hur är det då med tesen om Oscar von Sydow som den pragmatiske mannen i mitten och föregångare till Fredrik Reinfeldt? Ja, om det i detta också ligger att Oscar von Sydow väl visste vad han ville och väl visste att åstadkomma resultat i en svår miljö och i en stökig tid. Oscar von Sydow var något mer än blott expeditionschef och vågade, också i ovissa tider och under den duglige ämbetsmannens yta, bära på värderingar som blev centrala i vår historia och formade vår framtid.

Henrik von Sydow är ordförande i riksdagens skatteutskott och styrelseledamot i Släkten von Sydows släktförening.