Stämningen bakom stängda dörrarFör en opinionsskribent är regeringsförhandlingar lika delar välsignelse och förbannelse. Det händer något hela tiden, men sällan resulterar det i något handfast att analysera. När media tvingas koka soppa på en spik förstoras varje blick upp till en förstanyhet, och sprickor anas efter varenda kaffekopp, skriver Amanda Wollstad.

Därför matas vi med artiklar om vilka kakor talmannen serverar till kaffet och milslånga analyser av partiledarnas ansiktsuttryck – någonting måste dagspressen politiska journalister prestera, även när nästa definitiva besked är dagar bort.

Partidisciplinen är aldrig så hård som efter ett ännu icke avgjort val, och vi vet mycket lite om vad som sker bakom stängda dörrar och över sönderanalyserade fikabord. Presskonferenserna ger viss vägledning, men varje uttalande är lika mycket positionering i de pågående förhandlingarna som upplysning till väljarna. Vi kan gissa var partierna står, ibland på mycket goda grunder, men vet gör vi först den dag den nya regeringen presenteras.

Det går därför att anta att en stor del av de tvärsäkra analyser som fyller spalterna just nu kommer visa sig vara felaktiga. Konflikter som förstorats upp visar sig i slutändan inte vara så allvarliga, spirande vänskaper i själva verket en önskedröm baserad på iakttagarens egna önskemål.

Förhoppningsvis innebär det att den skarpa ton som beskrivits i media inte återspeglar läget inom alliansen, och att den goda stämning som präglade valrörelsen fortsätter vid förhandlingsbordet.

Svensk Tidskrift har, som alla andra, sina preferenser. I egenskap av liberalkonservativ idétidskrift hymlar vi knappast med dem heller: vi vill se en alliansregering, en mindre men starkare stat, sänkta skatter, stärkt försvar och mer frihet för den enskilde.

Det innebär inte att samarbetet är utan brister, inte heller de enskilda partierna. Ändå tror vi att en internborgerlig debatt med högt i tak och skarpa argument är en nödvändighet för både utveckling och samarbete. Vi ser det som en stor del av vår gärning att erbjuda en plattform för den debatten, och utrymme för alliansen partier, vänner och kritiker att ge sin bild av borgerlighetens utmaningar och framtid.

Alliansen har dödförklarats många gånger förr, hittills har ryktena varit starkt överdrivna. Oavsett utfallet i regeringsförhandlingarna hoppas vi på ett fortsatt borgerligt samarbete, ett levande idéutbyte och en livlig och konstruktiv debatt.

Och lägre skatt.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift