Sök och du skall finna

I förra veckans Svensk Tidskrift efterlyste vi en frihetlig kommun som efter att Karlshamn lät sig köpas med ryska rubel var villiga att axla sin nyvunna säkerhetspolitiska handlingsfrihet på ett något mer ansvarsfullt sätt. Redan i onsdags blev vi bönhörda.

I alla fall nästan. Kristdemokraterna i flygstaden Linköping har under Sara Skyttedals ledning visserligen inte börjat skissa på NATO-ansökan än (vad vi vet), men har däremot lämnat in en motion om att utreda förutsättningarna för att etablera en NATO-bas i kommunen. En sådan etablering ”skulle kunna bidra positivt till kommunens ekonomiska utveckling och dessutom öka säkerheten för kommuninvånarna” menar man, och med undantag för att vi skulle stryka ordet ”kunna” kunde vi inte sagt det bättre själva.

Saab Aero hemstad besöks naturligtvis redan av tusentals NATO-medborgare varje år, utan att ens behöva ta till kreativa räkneexempel a la Karlshamns hamns ryska sjömän som blev fartyg, så med samma logik skulle det ju knappast ens märkas någon skillnad.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift.