Skämtsamt bakom järnridån

I informationsåldern delar även en av världens hemligaste organisationer med sig av en del matnyttigt – och mindre matnyttigt, men roligt. Underrättelsekorrespondenten rekommenderar en djupdykning i CIAs onlinearkiv.

CIA har avklassificerat och publicerat en lång rad dokument från kalla krigets dagar och publicerat på sin hemsida. Mycket matnyttig läsning för såväl akademiker som amatörhistoriker, medan somt mest är ögonblicksbilder från en annan tid och, inte minst, livet bakom järnridån. Hoppet må vara det sista som lämnar människan men humorn måste vara god två, och som inledning på botaniserande i arkiven rekommenderas den lista med sovjetiska skämt som vid något tillfälle sammanställts och bifogats en rapport hem.

Underrättelsekorrespondenten