Sätt Facebooks makt under lupp


Det började med att en ledare i Nya Wermlands-Tidningen NWT i mitten av oktober plötsligt inte gick att dela på Facebook. Länken markerades som brytande mot Facebook uppförandekod eller som spam. Vad innebär det för den offentliga debatten, undrar Peter J Olsson.

Efter kontakt med Facebook – och det är inte så lätt – så hävdes blockeringen. Saken upprepades ett antal gånger, även om de flesta blockeringar hävdes. Sedan smittade blockeringen av sig på nyhetsartiklar i samma tidning. Hävningarna är dessutom inte totala, den delning jag försökte mig på – som stoppades – gäller fortfarande trots att jag klagade.

Facebook är notoriskt svåra att få kontakt med och kommenterar inte fallen.

En möjlig, kanske till och med trolig anledning till blockeringarna är anmälningar från någon eller några missnöjda. Facebook hävdar förstås att massanmälningar inte har någon större effekt, men mycket sker automatiserat, så det förnekandet lär behöva tas med en nypa salt. Avstängningar har den senaste tiden drabbat inte minst icke-vänsterdebattörer som Katarina Janouch och Ann Heberlein. Efter det att uppmaningar till olika former av anmälningar har skett på vänsternätverk.

Nya Wermlands-Tidningen är den enda dagstidning i landet som kallar sig konservativ, och den ingår i den moderata pressfären. Dess politiske redaktör Henrik Barvå är en stark röst på högerkanten. Det är dessutom landets största tidning utanför storstäderna.

Ledarsidan i NWT är alltså en viktig del av den fria mediedebatt som är en av arenorna som bygger vår demokrati. Ett angrepp på den fria debatten är närmast ett angrepp på vårt statsskick, ett högmålsbrott precis som hot och våld mot journalister eller öppet valfusk.

Det finns mycket som tyder på att vi kommer att se en smutsigare valkampanj än någonsin. Inte minst kommer den att utspelas på Internet. Och då kan vi inte ha ett system där en stor och viktig aktör som Facebook kan blockera viktiga röster som har utgivningsbevis, ansvarig utgivare och är underställda det pressetiska systemet. Deras utgivning på papper och egen internetsida är skyddat av rättsväsendet, frågan är då om stora aktörer inom sociala medier kan blockera deras debattinlägg godtyckligt.

Vissa hävdar att Facebook är en privat firma som kan publicera och stoppa vad de vill. Om det blir en snedbalans kommer de att dömas av användarna. Så är det i dag ja, men med sådan makt kommer ett ansvar.

Pressen skärpte sig en gång i tiden, bland annat inför hotet om lagstiftning, och införde det pressetiska systemet.

Frågan är om inte Facebook i dag nått en maktställning och central position som gör att det inte längre är ett normalt företag. Utan att man måste ställa krav på neutralitet, säkerhet och att man väljer att agera just som en så värdeneutral förmedlare som ett samhälle behöver. Det började som en privat aktör, nu har det snabbt blivit en allmänning.

Det kan ändra sig. Lika snabbt som Facebook kom, lika snabbt kan något nytt ersätta arenan. Yngre börjar överge Facebook för andra sociala medier, vi vet inte hur framtiden kommer att vara. Men vi kan utgå från dagens situation.

Mer än hälften säger i dag att de får nyheter via Facebook, många använder det inte bara som kontaktnät med umgängeskretsen. Företag använder Facebookgrupper för intern och extern kommunikation. Utan Facebook kan man ibland inte på ett vettigt sett komma i kontakt med andra företags kundtjänst, man missar evenemang som bara annonseras på Facebook. Facebook uppmuntrar dessutom människor att använda Facebook för inloggning till andra internetsidor eller sociala medier.

Då är det helt orimligt att ett drev från en vänstergrupp ska kunna leda till att personer som uttrycker annan uppfattning stängs av på längre eller kortare tid. Eller att fullt lagliga debattinlägg och länkar stoppas från att publiceras av användare på Facebook.

Facebook har dessutom i samband med de senaste skandalerna visar sig gärna ha tagit emot stora investeringsstöd för att därpå genom avancerad skatteplanering undvika att betala skatt i Sverige.

Sidan bör rehabilitera sig genom att göra avstängnings- och blockningsprocessen transparent och helst möjlig att överpröva.

Skulle man fallera och otillbörligt gynna vänstersidan under nästa års valrörelse måste man överväga någon form av lagstiftning i den riktningen. Det går nog att hantera via personuppgiftslagen PUL så att sådana villkor blir obligatoriska i avtal om att sprida privatpersoners uppgifter och ansiktsbild.

Peter J Olsson är borgerlig skribent och chefsstrateg (M) i Region Skåne