Satsa på engelska för svenskar

I EU finns idag 23 officiella språk. Hur ska vi, ett Europa som bara strävar åt större splittring och uppdelning i allt mindre språkområden, överleva och samarbeta i en allt mer globaliserad konkurrens, undrar Totte Wallin?

Jag erkänner att jag hade fel i den krönika där jag pläderade för vikten av att lära sig svenska. När SAS och SSAB gick med på att sänka sina löner började jag fundera.

Hur ska vi, ett Europa som bara strävar åt större splittring och uppdelning i allt mindre språkområden överleva och samarbeta i en allt mer globaliserad konkurrens?

I Spanien vill Katalaner och Basker lämna Spanien, i Italien vill den norra rika delen inte längre ”släpa på den fattigare södern, och i Belgien och Nederländerna syns samma splittring.

I EU finns i dag 23 officiella språk!

En av mina vänner heter Birgitta och är chef för svenska institutet i Alexandria. Birgitta talar perfekt arabiska och jag frågade henne hur stort språkområde hennes kunskap spänner över.

”Från Marocko till till och med Gulfen och Syrien samt stora delar av Afrika”, blev svaret.

Det Ottomanska imperiet omfattade när det var som störst hela Balkan, Nordafrika samt större delen av Mellanöstern. Där levde judar och araber sida vid sida då fanns inga motsättningar mellan perser och judar i Iran.

Birgitta som varit Sveriges ambassadör i Afrikas folk-rikaste land Nigeria berättade att vid den senaste folkräkningen 2006 var man drygt 140 miljoner. Befolkningen är indelad i över 200 etniska grupper, var och en med sitt eget språk och kultur. Men det intressanta är att alla talar engelska!

Indien är världens största demokrati med fler invånare och språk än hela Afrika men nästan alla talar engelska. Detsamma i Pakistan (ungefär lika stor befolkning som i Nigeria).

I Kina talar man olika dialekter men skriftspråket är sedan flera tusen är detsamma i hela landet och fungerar på Taiwan samt i Singapore.I Syd och Latinamerika använder man spanskan (undantaget Brasilien som ju praktiserar portugisiska).I USA fungerar engelskan men spanskan växer.

Hur har Europa blivit så splittrat? Vi har genom historien haft två tillfällen till dynasti på vår kontinent. Först under Romarriket. Det andra tillfället var då Habsburg-Spanien blivit rika på allt silver man plundrat ”den Nya världen”.

Habsburg kom att bli härskande över stora delar av Europa (Habsburgska riket) och hade sin största storhetstid i slutet av femtonhundratalet och början av sextonhundratalet, när de regerade över Österrike-Ungern, Spanien, Nederländerna, och Brasilien, samt andra delar av Nya världen, ett av världens genom tiderna allra största riken.

Sverige spelade här under det Trettioåriga kriget sin kanske viktigaste historiska roll någonsin.

Vid den Westfaliska freden 1648 drogs de gränser upp som sedan dess bidragit till de mellanstatliga krig som präglat Europa fram till 1945.

Men hur ska vi i Europa möta världen? Med nyheter på samiska och SFI (Svenska för invandrare)? Med ökad splittring eller mer gemenskap?

I en nyligen publicerad undersökning bland vårt lands 6:e klassare visade det sig att de bästa resultaten fanns i just ämnet engelska.

Eftersom vi har en begränsad energi i våra liv så föreslår jag att vi skrotar SFI och i stället skapar EFS (Engelska för svenskar) samt EFTy (Engelska för tyskar) och EFFr (Engelska för fransmän).

Vi kan fortfarande som i Indien, Pakistan eller Nigeria behålla våra identiteter men vi Europa behöver en gemensam olja och den heter Engelska.(SNB)

Totte Wallin är trubadur.