Sagan om ringen i Etiopien

axum_1Operation Axum
Bengt G Nilsson
Ethno Press 2015

I ett litet vitt kapell invid katedralen i den nordetiopiska staden Axum förvaras enligt legenden den gyllene förbundsarken, det kärl i vilket Moses förvarade stentavlorna med de tio budorden under vandringen till det heliga landet. Inom etiopisk kristen tradition hävdas att detta kultföremål fördes till Etiopien redan på konung Salomos tid, efter vilken det också försvinner ur de bibliska berättelserna. I Etiopien härskade nämligen Menelik, son till Salomo och alla drottningars drottning, Makida av Saba, Etiopiens matriark och anmoder till den salomoniska kejsardynasti som med undantag för ett kort avbrott under medeltiden regerade landet till 1970-talet då kejsar Haile Selassie avsattes i en militärkupp.

Denna fantasieggande blandning av historiska fakta och kristna, judiska och afrikanska myter utgör fonden i Bengt G Nilssons nya spänningsroman Operation Axum. Operationen som åsyftas i titeln kretsar kring just den gyllene förbundsarken, som anses vara förbunden med övernaturliga egenskaper, och den ring som de etiopiska kejsarna bar på sina lillfingrar, men som gick förlorad i samband med militärkuppen och som hävdas hänga intimt samman med arken och dess egenskaper.

Nilsson kan sitt material. Han har tidigare skrivit ett flertal fackböcker om afrikanska förhållanden, senast Oljans pris (2014) och även den historiska romanen Makida, drottning av Saba (2014) som avhandlar den mytiska förhistorien till hur arken hamnade i Axum. Operation Axum är rykande aktuell och full av tidsmarkörer. Islamiska Statens framfart i Syrien och Irak berörs, liksom spänningarna mellan Israel och Palestina.

Operation Axum, som också kunnat tituleras Sagan om ringen, är på många sätt en traditionell äventyrsroman av 1800-talssnitt där en magisk artefakt står i centrum. Protagonisten är en svensk konsthandlare – och förfalskare – Martin Gabler, som rest till Zimbabwe på jakt efter Salomos ring. Där korsas hans väg av den vackra etiopiskan Rebecca och deras öden tvinnas samman av ett brutalt mord på hotellet där de båda vistas. Ringen för dem via England och Frankrike till Israel och Etiopien. Men vem är Rebecca egentligen, vilka intressen företräder hon?

Parallellt med deras strävanden är andra krafter på jakt efter samma ring, och den gyllene förbundsarken. En amerikansk frikyrkopredikant, en israelisk officer och en ortodox judisk rabbin ställer alla sitt hopp till dessa artefakter i sina respektive strävanden att omstöpa världen för alltid. Samtidigt pågår en maktkamp mellan den etiopiska regeringen och de kristna rebellerna i norra delen av landet. Sakta men säkert rullas en förbluffande intrig upp inför Martin Gablers, och läsarens, ögon.

Bengt G Nilsson har sagt att han av princip aldrig skildrar platser som han inte själv har besökt. Det är en princip som betalar sig. För en läsare som undertecknad, som endast besökt ett fåtal av de platser som skildras i romanen, ter sig dessa igenkännanden lika levande som de miljöer som måste frammanas med fantasins hjälp, utan stöd från egna erfarenheter.

Operation Axum är en spänningsroman som genom sin förankring i bibliska och etiopiska legender och myter, historiska skeenden och samtida politiska förhållanden på samma gång är bildande och underhållande.

Lars Anders Johansson