Romney vann debatten – men vinner han opinionen?

Barack Obama har en liten men stabil ledning inför det amerikanska presidentvalet. Frågan är vad som kan hjälpa Republikanernas Mitt Romney till en seger. Örjan Hultåker, SKOP, redogör för opinionsläget och vilka frågor som avgör valet.

Presidentvalskampanjen rullar vidare i USA och valprognoserna har länge varit relativt stabila med den sittande presidenten Barack Obama i en liten men stabil ledning. Frågan är vilka händelser som kan hjälpa Republikanernas Mitt Romney till seger. Partiernas konvent blev glada cirkusföreställningar för de redan frälsta, men bidrog föga för att påverka den breda opinionen.

Den första debatten ägde rum på torsdagsmorgonen svensk tid och kan ha varit Mitt Romneys stora chans att komma etablera sig som en möjlig vinnare.

Inför debatten ledde president Obama (49 procent) med fyra procentenheter före Mitt Romney (45 procent) bland vad som kallas troliga valdeltagare i hela USA. (Källa Quinnipiac University Polling Institute.)

Valet avgörs dock i ett antal så kallad swing states där valutgången är oviss. Övriga delstater anses i stort sett avgjorda till endera av kandidaternas fördel. New York Times räknade före debatten med att 237 elektorer var klara för Obama och 191 för Romney, en ledning om 46 delegater samtidigt som det enligt tidningen återstod 110 att kämpa om.

Obamas styrka är att han före debatten hade en liten ledning i 10 av 12 swing states, enligt RealClearPolitics. Romney ledde bara i en av dem, Missouri, och det vägde helt jämnt i North Carolina.

Ett av Romneys få försteg före debatten var att han ledde med 47-45 bland oberoende väljare.

Förväntningarna inför debatten var stora framför allt på president Obama eftersom en majoritet (56 procent) trodde att han skulle vinna. Debatten skulle handla om inrikespolitik, och de ekonomiska frågorna var viktigast.

Ekonomin brukar vara av avgörande betydelse i amerikanska presidentval och höga arbetslöshetssiffror är en svår utmaning för en sittande president.

Inför debatten ansåg varannan trolig väljare (50 procent) att ekonomin var den viktigaste frågan i valet. Det var en prioritering som delades relativt lika av republikaner (55 procent), demokrater (47 procent). (Källa: Quinnipiac University Polling Institute.)

På andra plats kom sjukvårdsfrågan som hade högsta prioritet för 17 procent av väljarna, 7 procent av republikanerna, 30 procent av demokraterna och 14 procent av de oberoende.

Allt talar därför för att ekonomin kommer att vara den viktigaste frågan vid det slutliga avgörandet i höstens presidentval och ekonomin var länge Mitt Romneys starkaste gren, kanske den enda där han visat verklig styrka.

Inför debatten vägde det dock jämnt mellan kandidaterna om vem som är bäst på att sköta ekonomin, 48 procent av väljarna trodde att det var Obama och 47 procent att det var Romney.

Frågan om vem som är bäst lämpad att sköta ekonomin är också en fråga som mycket tydligt följer partilinjen, 91 procent av republikanerna tror att det är Romney och 92 procent av demokraterna tror att det är Obama.

Men frågan om ekonomin är mer komplicerad än så. När det gäller vem som är bäst lämpad att klara statens budgetunderskott leder Romney med 52 procent över Obamas 42 procent. Detta vid en tidpunkt när det är fler som tror att USA:s ekonomi håller på att bli sämre (39 procent) än bättre (34 procent).

Före debatten var det 45 procent som trodde att USA är i ett sämre läge än fyra år tidigare och 40 procent som trodde att landet är i ett bättre läge.

Samtidigt ansåg 34 procent att den egna familjen hade fått det sämre sedan förra presidentvalet, jämfört med 25 procent som ansåg att familjen fått det bättre.

De amerikanska väljarna hade inför debatten en låg tilltro till båda kandidaternas politik. Det var ungefär lika många väljare som trodde att Mitt Romneys ekonomiska politik skulle vara skadlig (33 procent) för den egna ekonomi som att Romneys politik skall vara gynnsam för densamma (35 procent).

Tilltron var ännu lägre för Barack Obamas ekonomiska politik. Det var 41 procent som trodde att den skulle vara skadlig för deras egen ekonomi jämfört med 28 procent som trodde att den skulle vara bra.

Den sittande presidenten har en mycket stark ställning bland minoritetsgrupperna. Bland afroamerikaner leder han med 94 procent mot 2 för utmanaren Mitt Romney.

Bland latinos leder Obama med 70 procent mot 26. Även bland latinos är ekonomin (44 procent) den viktigaste frågan och de har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. (Källa: CNN/ORC.)

Dessa grupper var viktiga för presidentens seger 2008 och det gäller för honom att hålla uppe deras entusiasm så att de verkligen går och röstar. Och för det måste han övertyga om sin ekonomiska politik.

President Obama lyckades inte leva upp till förväntningarna om att han skulle vinna debatten.

CNN/ORC International undersökning bland tittare direkt efter debatten visar att Mitt Romney hade studerat väljarnas ekonomiska oro och värderingar. Därför vann han en övertygande seger.

En majoritet av tittarna (67 procent) ansåg att Romney vann debatten. Endast 25 procent ansåg att Obama vann. Det innebär att många demokrater i det partipolitiskt starkt splittrade USA såg sin presidentkandidat som en förlorare i debatten. Det var en åsikt som delades av de flesta kommentatorer oberoende av deras egen politiska hemvist.

I och med debatten har Mitt Romney lyckats göra comeback inför presidentvalet och han gjorde det inom det område där han har sin största styrkefaktor. Han fångade upp och anknöt till många amerikaners känsla av att de själva fått det sämre under de fyra åren och till att USA är i ett sämre ekonomiskt läge än för fyra år sedan.

Mitt Romney lyckades väl med att identifiera sig med tittarnas oro över ekonomin, skatterna och budgetunderskottet.

Inför debatten vägde det jämnt mellan Obama och Romney bland troliga väljare om vem som var bäst lämpad att sköta landets ekonomi. Efter debatten visade CNN/ORC-studien att 55 procent av tittarna ansåg Romney bäst på detta, 43 procent ansåg Obama bäst.

Efter debatten var Romneys ledning 53 mot Obamas 44 när det gäller skatterna. När det gäller budgetunderskottet var Romneys ledning 57 mot 41.

Som ett resultat av den inrikespolitiska debatten, i synnerhet avsnittet om ekonomin, lyckades Romney (58 procent) enligt tittarna framstå som den starkaste ledaren, Motsvarande för Obama var 37 procent.

Det är dock ännu på torsdagen för tidigt att utvärdera den fulla effekten av debatten. Hur följs den upp i TV-annonser och på andra sätt? Av yttersta betydelse är att studera hur den påverkat väljarsympatierna i swing states.

Det är också värt att hänvisa till historien. Flera sittande presidenter har gjort sämre ifrån sig i den första TV-debatten men kommit igen starkt i de följande.

Örjan Hultåker, vetenskaplig ledare för SKOP-reseach AB, tidigare professor i sociologi vid bl.a. Purdue University, USA. Örjan Hultåker sitter i Svensk Tidskrifts styrelse.