Print Friendly, PDF & Email

Rolf Englund; Om Aktuellt och Rapport

Av Redaktionen | 31 december 1983


1983


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Aktuellt
och Rapport
Det har länge och ofta sagts att TV är ett
bra nyhetsmedium. Det är fel. Tyvärr
har jag kommit på det först i de yttersta
av dessa dagar då man som småbarnsförälder har alla skäl att ransonera sin tid.
Jag måste till min skam erkänna attjag
i många år tittat nästan varje kväll på
åtminstone det ena – ofta båda – av
våra nyhetsprogram. Jag tillhör ju den
generation för vilken TV:n var en stor
händelse. Av gammal vana har man fortsatt att titta, om inte annat för att se vilka
nyheter som TV tar upp. Det anses ju
viktigt om man sysslar med opinionsbildning.
Aktuellt och Rapport varar vardera en
halvtimme. Det tar således en timme att
se båda programmen. Antagligen tar tittaodet på Rapport och Aktuellt lika mycket tid av ens liv som rökningen kan
komma att göra.
Att se på TVs nyhetsprogram är dåligt
använd tid. På bråkdelen av den tiden
kan man i sin tidning inhämta inte bara
samma utan väsentligt bättre information. I en tidning kan man bläddra. I TVn
kan man inte själv välja vad man vill bli
informerad om. Man bara sitter där och
tar emot en massa information som andra tycker attjag bör ta del av – personer
som jag inte valt och i många fall har
minimalt förtroende för.
Den allvarliga vinklingen sker inte så
mycket i den information som serveras
som i valet av vad man skall anse vara en
nyhet.
Det är sedan länge bevisat att TV är
ett dåligt nyhetsmedium. TV har en stark
genomslagskraft, men mycket lågt informationsinnehåll. Man minns kanske att
Palme såg konstig ut på ögonen i Rapport i förra veckan, men man minns inte
392
vad han sade.
Efter att i många år ha retat sig på i
synnerhet Rapports vinklade och ointressanta nyheter har jag nu för några
veckor sedan äntligen gjort det enda rätta. Jag har slutat titta på TV:s nyhetsprogram.
Det fina med det är också att man vid
kvällens böljan inte sjunker ner framför
TVn och blir sittande där och tittar också
på det efterföljande minst lika dåliga programmet.
Det är många, däriblandjag själv, som
tycker att alltför många av de tusentals
anställda på Sveriges Radio är inkompetenta ochfeller vänstervridna, dumma
helt enkelt.
Men vem är dummast? Inte är det de
inkompetenta och vänstervridna s k
medarbetarna på TV (det finns måste
man väl tillägga även kompetenta och
objektiva personer inom TV). Det är
självfallet vi som snällt sitter och tittar
som är dummast. De fåt; inte bara ut sitt
budskap, de får också sitt levebröd på att
ge oss ointressant och vinklad information. Så länge det är TV-monopol har vi
inget annat val än att stänga av.
Jag är långtifrån ensam om att vara
trött på TV:s nyhetsprogram. Det har
varit flera artiklar i detta angelägna ämne
den senåste tiden. Kanske är det videons
intåg som har gjort oss mer kritiska. När
man sitter där och tittar frågar man sig
om man skulle ha tittat på det här om
man hade haft det inspelat på video, om
man hade haft någon video. Nästan alltid
– utom när det gäller engelska serier –
blir svaret nej.
Då är det dags att stänga av TVn och
ågergå till ORDET. Tidningen innehåller
ord, det gör även tidskrifter och böcker.
För att inte tala om otdbehandlande datorer. Men mer om det en annan gång.
RolfEnglund

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism