Replik
Många överdrifter om TTIP på båda sidor

”Personligen anser jag att det finns många överdrifter i debatten om avtalet.” Ragnar Bengtsson, utredare på Arena Idé, svarar på Magnus Nilssons artikel om den rapport som tankesmedjan publicerade förra veckan.

TTIP är ett mycket viktigt förslag till handelsavtal mellan EU och USA, som nästan inte alls diskuteras. Vi vill öka kunskapen och stimulera debatten om TTIP. Ett sätt att göra det var att arrangera ett seminarium med John Hilary, Joakim Reitner, UDs Handelspolitiska enhet och svensk företrädare i TTIP-förhandlingarna, Susanne Elmgren Lindberg, ansvarig för TTIP på LO och Peter Kleen, handelspolitisk konsult och tidigare generaldirektör för Kommerskollegium. För att väcka en tyst debatt valde vi även att översätta Hilarys rapport om TTIP. På detta vis fick vi en bredd i åsikter om TTIP-förhandlingarna, den som vill kan se inspelning på arenaide.se.

Personligen anser jag att det finns många överdrifter i debatten om avtalet. Även John Hilary gör väldigt långtgående tolkningar baserat på de källor som redovisas och slutsatserna av vad de leder till är till viss del överdrifter. Men bland förespråkarna för avtalat finns tydliga tecken på naivitet och aningslöshet. Att påstå att det bara finns en fördummande debatt till vänster i politiken får Magnus Nilsson stå för. Sådant slänger vi inte ur oss.

Ragnar Bengtsson är utredare på Arena Idé.