Replik Landgren
Forskningen visar att äktenskapet är bra

Äktenskapet har visat sig hålla historiskt för att det varit en samlevnadsform som visat sig vara bra för alla parter, skriver Per Landgren i en replik till Adam Vallin.

Få forskningsområden är så känsliga och politiserade som familjesociologin. Det bekräftar inte minst vice ordförande i moderata Studentförbundet Adam Vallin i sin replik på min artikel Vad är äktenskapet bra för?

Min artikel utgår ifrån en forskningsöversikt, som jag tidigare skrivit, där jag lyfter fram hur forskning klart visar att traditionella äktenskap i grunden är bra för barn, makar och hela vårt samhälle. Vallin erkänner att han inte tagit del av denna forskning, men anser ändå att den, i alla fall som jag beskriver den, är motsägelsefull och inkonsekvent, etc.

Naturligtvis är inte äktenskapet bra på grund av att det ”historiskt varit en livslång samlevnadsform mellan man och kvinna”, vilket Vallin hävdar att jag menar. Snarare har den samlevnadsformen visat sig hålla just ”historiskt” för att den visat sig vara bra för alla parter. Vallin väljer således att bortse från forskning och empiri, men kritiserar friskt ändå. En farlig strategi, åtminstone i akademiska sammanhang. Kanske inte alltid i politiska. Jag lyfter på hatten och lämnar åt läsarna själva att bedöma.