Replik jordbruk
Dubbelt slöseri att stödköpa svenskt

Sveriges bönder har fått det allt tuffare. Men den framkomliga vägen är avreglering, inte stödköp i offentlig sektor. Lydiah Wålsten och Torbjörn Iwarson svarar Tony Gunnarsson.

Tony Gunnarsson (Svensk Tidskrift 2/4) har rätt i att höga krav har gjort att Sveriges bönder har fått det allt tuffare i takt med att marknaderna i EU har öppnats och alltmer av globalisering präglar jordbruksproduktionen. Varje steg mot ny teknik får snabba spridningseffekter och de länder som inte anpassar sig hamnar snabbare efter i utvecklingen än vad de gjorde förr. Men när det kommer till lösningar vill vi varna för det Gunnarsson betraktar som en lösning: nämligen att offentlig sektor ska köpa in mer av de svenska varorna. Precis som vi inte ska stödköpa andra varor, bör vi inte heller stödköpa våra jordbruksprodukter då detta skymmer mer än vad det löser det verkliga problemet. Det blir ett dubbelt slöseri, först producerar vi varor (för subventionerade pengar genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik) till något som inte behövs eller värderas. Sedan stödköper vi in samma varor till stat kommun och landsting. Som skattebetalare finns det all anledning att vara kritisk till en sådan ordning.

Jordbruk är ett kapitalintensivt företagande och gårdarna blir allt större. Avkastningen är låg, men den är relativt stabil. Den låga avkastningen i förhållande till investerat kapital gör att skatter, pålagor och kostsamma regler har en stor påverkan på om verksamheten är livskraftig eller inte.

Den framkomliga vägen är därför att avreglera svensk jordbruksmarknad. Verkliga reformer på detta område handlar om sänkta drivmedelsskatter, mer GMO-teknik, att värna en fri marknad som präglas av fri konkurrens och en adekvat djurskyddslagstiftning. Fokus måste vara på att säkerställa en konkurrenskraftig och dynamisk jordbrukssektor som kan vara ett bidrag istället för en börda för samhällsekonomin.torbjorn_iwarsonlydiah_walsten

Lydiah Wålsten är kommunikationsansvarig Timbro
Torbjörn Iwarson är rapportförfattare En friare mjölkmarknad