Replik feminism
Inte en frihetlig ideologi

En moderat inställning till frihet och jämställdhet borde handla om att släppa fram individer och familjer, inte om feminism. Föreningen Heimdal svarar Bodil Sidén.

Nej, Bodil Sidén. Man måste inte vara feminist för att vara frihetsvän. Snarare springer feminismen och den moderata ideologin ur två olika källor. Moderaterna har länge format sina tankar utifrån en frihetligt konservativ ståndpunkt medan feminismen är en förgrening av den radikala vänstern.

Du har en problembeskrivning som lånats av vänstern. Det framgår dock inte om också lösningar bör letas där, eftersom det inte klargörs vad du vill fylla din feminism med för politiskt innehåll. Det enda vi får veta är att man ska ”ifrågasätta” exempelvis föräldraledighet och sexistisk reklam. Det ger intrycket att feminism i det här fallet är en plattityd som borgerligheten ska ta i sin mun för att bredda väljarunderlagen. Det är inte en förnuftig politik. Snarare förstärker den intrycket att man enbart är ute efter bra opinionssiffror.

En moderat inställning till frihet och jämställdhet borde i stället vara att sträva efter så stor möjlighet det bara går för individer och familjer att själva utforma sina liv. Således borde vi öppna för dem att själva avgöra hur de vill prioritera gällande hur mycket de vill jobba, umgås med barn och familj eller annat. Målet för en frihetlig politik är väl ändå att individerna själva och tillsammans med sina närstående ska kunna skapa en egen fungerande, anständig och trevlig tillvaro utifrån egna preferenser, inte att staten ska öka sina skatteintäkter?

En liberal ideologi som har som främsta mål att maximera BNP, kvotera föräldraförsäkringar och inskränka personers rätt till självbestämmande finner du nog föga stöd för i de klassiker du har läst. Feminismen reducerar en komplicerad värld till dess svartvita ytterligheter och ser enkla lösningar på de utmaningar som vanliga människors vardagsprioriteringar innebär. Frihetlighet borde handla om att släppa fram individer, familjen och civilsamhället och låta den kraft som finns hos dessa blomma. Varje familj har sina egna önskemål och förutsättningar. Därför kommer subsidiaritet alltid vara att föredra framför politiska pekpinnar och universallösningar. När människor själva får välja och skapa en anständig tillvaro utifrån egna preferenser blir det oftast bättre än när politiker ska fördela kvoter eller bestämma vad personer ska lägga sin tid och sina pengar på.

Christoffer Orméus
Med övrig styrelse
Föreningen Heimdal