Replik, Carolina Jemsby

Carolina Jemsby, journalist, svarar på kritiken mot TV4:s reportage om situationen på UD som framfördes i Veckan som gick den 14 augusti:

Reportagen i TV4 om krisen på UD och kritiken mot Carl Bildt har sin grund på flera olika håll:
*Stark kritik från två tidigare utrikesministrar; folkpartisten Hans Blix och socialdemokraten Jan Eliasson. (Insändaren tycks ha glömt att reportageserien inleddes med ett långt reportage med folkpartisten Blix.)
*Arbetssituationen på UD uppmärksammades i bland annat RK:s stora medarbetarundersökning (där arbetsmiljön fick underkänt och riksdagen har krävt en utredning.)
*Enligt facket går “medarbetarna går på knäna, situationen är ohållbar”. (Åke Isaksson, ordförande i UD-facket ST-UF)
*I en enkät sade 3 av 4 medarbetare i juni att de saknade arbetslust inför EU-ordförandeskapet.
*Och kanske framför allt – många samtal med många UD-medarbetare som själva inte vågar prata öppet och som vittnat om en ohygglig arbetssituation.

Att välja att inte berätta om detta – som sker i en offentlig verksamhet finansierad av skattepengar – vore mycket märkligt. Och knappast hemmahörande i en demokrati med fri media. Däremot håller jag förstås med skribenten om att det är viktigt att redovisa intervjupersoners politiska hemvist. Det har vi också gjort och varit mycket tydliga med i rapporteringen.
Vad gäller min krönika i Kommunalarbetaren – det blir absurt att kommentera en lösryckt mening ur en krönika där jag väl framför allt framställer mig själv som kriminell? Intresserade får gärna skapa sig en egen uppfattning.