Rainer Zitelmann: Minskad reglering mest kraftfulla åtgärden mot korruption

EU-parlamentet har skakats av en korruptionsskandal. Färre regleringar, mindre stat och mindre makt för politiker skulle vara de viktigaste verktygen i EU:s kamp mot korruption.

Förhållandet mellan pengar och politik kan vara ett problem i länder där välståndet inte i första hand är beroende av entreprenöriella idéer, utan av politiskt inflytande och tillgång till maktens hävstänger. Ju mer makt staten har, desto mer sannolikt är det att lobbyism och korruption kommer att blomstra. Länder med särskilt mäktiga regeringar tenderar också att vara länder med otyglad korruption. Ryssland, exempelvis, rankas som korrupt, plats 136 av 180 i Transparency International Corruption Perceptions Index. I Heritage Foundations Index of Economic Freedom är Ryssland på plats 113. Från länder som Ryssland lär vi oss att vi behöver mer – inte mindre – kapitalism när banden mellan näringsliv och politik är för nära.

Kapitalism och korruption

Många förknippar ”kapitalism” med ”korruption.” Men, som ekonomen Alan H. Meltzer skriver: ”Brott som mutor kan vara antingen offentliga eller privata och är vanliga i många nationer, men de är vanligast där regeringstjänstemän har mest auktoritära.” Uppfattningen att korruption är särskilt utbredd i kapitalistiska länder är fel. Det motsatta är sant, vilket är bekräftas av Transparency Internationals Perceptions Index CPI   och Heritage Foundations Index of Economic Freedom.

Index of Economic Freedom, som publicerats av Heritage Foundation sedan 1995, uppfattas ofta som en ranking över kapitalism.  Indexet visar att de länder som har de lägsta nivåerna av korruption också den högsta graden av ekonomisk frihet. De tio länder med lägst korruption återfinns alla, utan undantag, i indexets ”fria” eller ”mestadels fria” kategorier: Singapore, Danmark, Finland, Nya Zeeland, Schweiz och Nederländerna är bland de tio mest korruptionsfria länderna i världen – och de är alla bland de tio mest ekonomiskt fria länderna!

Omvänt klassas de tio länderna i botten av Corruption Perceptions Index också som ”förtryckta” i Index of Economic Freedom.  De två lägst rankade i Index of Economic Freedom, Venezuela och Nordkorea, är också bland de sämsta i Corruption Perceptions Index. Ju mer staten ingriper i det ekonomiska livet, desto större är möjligheterna att muta regeringstjänstemän. Alla som vill begränsa de rikas oetiska eller till och med kriminella inflytande på politiken bör därför inte förespråka större utan mindre stat.

Mindre reglering – minskad korruption

Jag besökte nyligen Georgien, ett land där korruptionen tidigare var utbredd. Jag träffade ekonomen professor Gia Jandieri, han var helt instrumentell i kampen mot korruption. Jandieri förklarar de mest effektiva åtgärderna mot korruption (förutom att avskeda alla 35 000 poliser i ett slag): ”Minst lika viktigt för att bekämpa korruption var att reformer eliminerade många överflödiga regler och regleringar.” Detta är en viktig lärdom för andra länder: Att skära ner statlig reglering minskar förutsättningarna för korruption. År 2004 låg Georgien på så låga nivåer som 133:e plats i Transparency Internationals korruptionsindex. By 2021 hade landet klättrat till plats 45 av 180 länder.

Vilka lärdomar kan EU dra av detta? EU reglerar alltmer av våra liv. Som ett resultat av detta öppnar EU också upp fler dörrar för lobbyister och särintressen och till och med för korruption. Det skulle inte vara förvånande om korruptionen som nu avslöjades bara är toppen av isberget. Som vi har sett på andra håll kan mindre minskad regelbörda, minder offentlig verksamhet och mindre makt i händerna på politiker vara bland de mest effektiva åtgärderna för EU att sätta in i kampen mot korruption.

Rainer Zitelmann är historiker och författare till Förebilder och syndabockar – Synen på rika i Sverige och andra länder