Rainer Zitelmann: Frihet nödvändigt för bosättningar i rymden

I början av 2000-talet, efter att ha sålt företaget PayPal, satt Elon Musk med några av företagets alumner i Las Vegas. En av dem frågade honom vad han planerade att göra härnäst. Musk svarade: ”Jag ska kolonisera Mars. Min livsuppgift är att göra mänskligheten till en multiplanetarisk civilisation.” Hans före detta kollegas reaktion? ”Dude, du är bananas.” Om detta skriver Walter Isaacson skriver i sin biografi om Musk.

Det är sant att Musk ännu inte har varit på Mars, men han har byggt det mest framgångsrika privata rymdföretaget med raketer som är vida överlägsna och mycket billigare än något som någonsin byggts av statliga rymdorganisationer.

Elon Musk träffade den berömda rymdingenjören Robert Zubrin, grundare av Mars Society, vid en middag 2001. Fem år tidigare hade Zubrin fått ett stort erkännande för sin banbrytande bok The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet And Why We Must. Inspirerad av Zubrins vision och hans passion för utforskning av Mars, grundade Musk SpaceX bara sex månader efter deras möte, med det primära målet att ta människor till den röda planeten.

Bemannade rymdresor som varit statligt subventionerade hade genomgått en lång stagnation, trots att kostnaden för en rymduppskjutning hade varit oförändrad i 40 år. Dock lyckades Elon Musks företag SpaceX sänka uppskjutningskostnaderna till en femtedel under det senaste decenniet, tack vare introduktionen av mestadels återanvändbara bärraketer.

Erövringen av Mars har blivit mer realistisk.

Nästan trettio år efter utgivningen av sin första Mars-bok har Robert Zubrin nyligen publicerat en ny bok (The New World on Mars: What We Can Create On the Red Planet), som utmärker sig genom att presentera den ekonomiska grunden för koloniseringen av Mars. Zubrins mål på medellång sikt är att etablera en bosättning med 50 000 individer på Mars. Detta mål, även om det är ambitiöst, bleknar i jämförelse med Elon Musks storslagna vision. Musk vill skicka 1 000 rymdskepp, var och en med 100 passagerare, till Mars varje år i tio år för att etablera ett blomstrande samhälle med en miljon människor på den röda planeten.

Tack vare utvärderingen av många obemannade Mars-uppdrag vet vi nu att Mars är utrustad med alla resurser som behövs för att stödja inte bara liv, utan också utvecklingen av en teknisk civilisation. Det finns gott om vatten på planeten, om än i frusen form. Mars innehåller också stora mängder kol, kväve, väte och syre, allt i former som är lättillgängliga för dem som är smarta nog att använda dem. Men hur skulle ett uppdrag för att erövra Mars kunna finansieras?

Enligt Zubrin skulle de inledande stadierna av koloniseringen av Mars sannolikt vara offentligfinansierade, men involveringen av privata investerare är avgörande för framtiden. De hårda förhållandena och den begränsade arbetskraften på Mars skulle kräva att bosättarna var mycket innovativa och utvecklade nya uppfinningar och patent för att skapa en hållbar ekonomi. Detta skulle, skriver Zubrin, kräva framsteg inom teknik som genteknik i mycket snabbare takt än på jorden för att garantera en stabil livsmedelsförsörjning. ”Den bästa, tidiga, storskaliga inkomstkällan som kolonisatörer på Mars kan generera kommer från försäljning och licensiering av immateriella rättigheter.” Senare, fortsätter han, skulle de öppna upp ytterligare intäktsströmmar, såsom fastigheter, turism, lyxvaror, åskådarsporter, materialexport och asteroidbrytning, som ur logistisk synvinkel är cirka 100 gånger lättare att stödja från Mars än från jorden.

Zubrin är övertygad om att både erövringen av Mars och den efterföljande koloniseringen av Mars endast kan finansieras med kapitalism. ”Frihet kommer att vara nödvändigt för att vi ska kunna bosätta oss i rymden. Vi kommer att behöva skapa allt billigare och mer kostnadseffektiva uppskjutningssystem, rymdfarkoster och rymdtransportsystem, och dessa kräver frihet.“

Ekonomisk frihet är dock inte bara viktigt för att skicka raketer till Mars, utan ännu viktigare för dess kolonisering, menar Zubrin, eftersom endast maximal ekonomisk frihet kan skapa förutsättningar för att främja uppfinningsrikedom och entreprenörskap. Endast detta kommer att kunna skapa de nödvändiga grunderna för ett ekonomiskt hållbart samhälle på Mars.

Zubrin är optimistisk och tror att Mars, precis som Amerika i det förflutna, kommer att tilltala frihetsälskande, energiska människor. När allt kommer omkring, utan löftet om frihet, skulle det samhälle som växer fram på Mars aldrig kunna locka till sig tillräckligt många människor som är villiga att ta de risker och uthärda de svårigheter som krävs för att kolonisera den röda planeten. 

Rainer Zitelmann är författare till Myter om kapitalism