Rainer Zitelmann: Charlie Munger – ständigt nyfiken

Charlie Munger, Warren Buffets affärspartner och mångårige vice ordförande i Berkshire Hathaway, har avlidit vid 99 års ålder. Han skulle ha fyllt 100 år den 1 januari.

Munger var inte så som många kanske föreställer sig att framgångsrika investerare är. Han var verkligen inte någon som ägnade hela dagen åt att hålla koll på aktiekurserna. Jag kände honom inte personligen, men jag läste mycket av och om honom och har alltid ansett att det finns få människor som man kan lära sig så mycket av som av Munger.

Munger själv var otroligt nyfiken. Framför allt var han känd som en ivrig läsare. Hans barn beskrev honom en gång som en bok med ben. Han påstås ha läst en bok om dagen, särskilt biografier över framgångsrika personer och böcker om historia. Munger var intresserad av en mängd olika kunskapsområden. Han ansåg att en allsidig allmänbildning var nyttigare och viktigare än smal specialkompetens.

För Munger handlade investeringar inte bara om siffror och beräkningar. Munger var övertygad om att ”Folk kalkylerar för mycket och tänker för lite”. Det finns en mängd faktorer i varje investeringsbeslut som inte kan kvantifieras. ”Du vet att de är viktiga, men du har inte siffrorna. Tja, praktiskt taget alla övervärderar faktorer som kan numreras, eftersom de passar in i de statistiska modeller som de lär sig i den akademiska världen, och blandar inte in de svårmätbara saker som kan vara viktigare. Det är ett misstag som jag har försökt undvika i hela mitt liv, och jag ångrar inte att jag gjorde det.”

Faktum är att många mycket framgångsrika investerare har haft en allmän och omfattande utbildning. Reflektion är viktigare för dem än att tillämpa välbekanta finansiella/matematiska modeller. Munger betonade upprepade gånger den avgörande betydelsen av livslångt lärande. Och för Munger handlade lärande alltid om att vara öppen och villig att korrigera tidigare åsikter och attityder. Munger brukade säga att ett år då du inte ändrar dig om en stor idé som är viktig för dig är ett bortkastat år.

En annan varning från Munger: ett av de allvarligaste misstagen är att inte erkänna verkligheten som den är och att undertrycka eller släta över obehagliga nyheter. ”Man bör erkänna verkligheten även när man inte gillar den”, varnade Munger. Det kan låta banalt, men de flesta tänker och reagerar annorlunda. Verkligheten är för smärtsam att bära, så du förvränger den tills den är uthärdlig. Det gör vi alla i någon utsträckning, och det är en vanlig psykologisk felbedömning som orsakar fruktansvärda problem. Det Munger sa stämmer också överens med mina egna observationer: ”Att misslyckas med att hantera psykologisk förnekelse är ett vanligt sätt för människor att bli panka.”

Många av de misstag som nämns här är väl dokumenterade i den vetenskapliga litteraturen. Munger har uppenbarligen studerat ämnet intensivt och dragit slutsatser han sedan applicerat på sina investeringar. Något överraskande lyfte Munger också fram alkohol- och drogmissbruk som en utbredd anledning till misstag. ”Tre saker förstör människor: droger, sprit och inflytande.” Munger talade av egen erfarenhet: ”Mina fyra närmaste vänner i min ungdom var mycket intelligenta, etiska, humoristiska typer, priviligierade till person och bakgrund. Två är döda sedan länge, med alkohol som en bidragande faktor, och en tredje är en levande alkoholist – om man kallar det levande. Även om mottagligheten varierar, kan missbruk drabba vem som helst av oss, genom en subtil process där förnedringens band är för lätta för att känna tills de är för starka för att brytas.” Enligt Munger är alkoholism en av de främsta orsakerna till att människor misslyckas i livet.

Tren Griffin, som har skrivit en bok om Mungers livslära, sammanfattade de karaktärsdrag som Munger ansåg att framgångsrika investerare måste ha. Här är några av dem:

  1. Tålamod. Det är viktigt att inte bli överaktiv, utan i stället vänta tålmodigt tills investeringsmöjligheter uppstår.
  2. Disciplin. Detta är faktiskt bara en upprepning av den första punkten, för vad Munger menade här är disciplinen att inte göra någonting och vänta.
  3. Lugn, men mod och beslutsamhet när tillfälle ges.
  4. Ärlighet
  5. Långsiktig investeringshorisont
  6. Sparsamhet
  7. Ovillig att ta risker

När det gäller riskaversion: många investerare gör misstaget att tro att det är säkrare att investera i ”kvalitetsföretag”. Priset är dock mycket viktigare. ”De flesta investerare”, förklarade Munger, ”tror att kvalitet, i motsats till pris, är avgörande för om något är riskabelt. Men tillgångar av hög kvalitet kan vara riskabla, och tillgångar av låg kvalitet kan vara säkra. Det är bara en fråga om priset som betalas för dem … Popularitet är alltså inte bara källan till låg avkastningspotential, utan också till hög risk.”

Framgång beror också på din förmåga att korrekt inse gränserna för din expertis. Munger och Buffett bestämde sig för att avstå många investeringar eftersom de tyckte att de var för komplicerade. De som inte känner gränserna för sin expertis är i själva verket inte kompetenta. Du bör vara särskilt misstänksam om det finns en catchy ”investeringshistoria” som låter mycket rimlig. Några av de största bedrägerifallen i finanshistorien fungerade bara för att bedragarna – som Bernie Madoff – var utmärkta historieberättare.

När en investeringsmöjlighet uppstår måste du ha modet att investera i stor skala. Hemligheten bakom framgång kan sammanfattas på följande sätt: ”Den vise satsar tungt när världen erbjuder dem den möjligheten, de satsar när de har oddsen. Och resten av tiden gör de inte det. Så enkelt är det.”

Rainer Zitelmann är historiker och författare till boken Myter om kapitalism