Presstödets problematik

Att Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag skulle kunna få presstöd har väckt upprördhet. Det är begripligt, men få drar den rimliga konsekvensen av detta, menar Hans Wallmark, riksdagsledamot (M).

En presstödsdebatt har utbrutit till följd av det senaste fattade beslutet om vilka som har rätt att erhålla bidrag. Martin Ahlquist, chefredaktör för tidningen Fokus, har också meddelat sin avgång som ersättare i Presstödsnämnden. Han vill nämligen inte medverka till att skattemedel nu kommer Nationaldemokraternas tidning till del.

Markeringen mot Nationell Idag är begriplig. Det är en publikation ingen seriös person vill befatta sig med. Pikant är det att samtidigt som en mängd skolor landet runt förbjuder alla partier inför årets val att informera eleverna av rädsla för att även Nationaldemokraterna ska nästla sig in så ger det offentliga med andra handen miljonstöd till det lilla obskyra partiets tidning. Många tycker nog att det hade varit bättre att öppna skolorna för seriösa politiska företrädare och i stället stänga kassaluckan till Nationell Idag!

Viss oro och panik har följt i beslutets spår. Politiska företrädare ropar på ändrade regler. Någon har rent av krävt en utredning. För vem vill gynna Nationaldemokraterna?

Få drar den rimliga konsekvensen. Bästa ordningen för att inte en krona ska hamna hos tidningen Nationell Idag är avskaffat presstöd. Annars blir det mycket svårt, för då måste dagens regelverk ändras så att en politisk bedömning görs av innehållet. De röster som nu ropar på handling är i många fall samma personer som tyckte det var fel att tidskriften Mana med sin skeva bevakning av Israel för något år sedan skulle få sitt stöd indraget av Kulturrådet just med hänvisning till bristande kvalitet. Då varnades för ideologisk granskning.

Inför lagen är alla lika alldeles oavsett politisk hemvist. Ifall en tidning uppfyller alla kriterier men ändå får nej därför att den betraktas som publicistiskt tvivelaktig är det godtycket och ”skönhetstävlandet” som tar överhand istället för strikt regeltillämpning.

Märkligt är att alla i dag upprörda har varit tysta så länge. För presstödet pumpas redan in i ett antal tvivelaktiga tidningar som på goda grunder kan ifrågasättas för sitt politiska innehåll. Enligt Presstödsnämndens egna uppgifter fick 2009 oberoende socialistiska Flamman 2 910 000 kronor, trotskisternas Internationalen 1 679 000, Kuba- och Nordkoreahyllande marxist-leninistiska Proletären 2 239 000 samt trotskistiska Offensiv 2 239 000 kronor. Det har möjliggjort publiceringen av artiklar som ”Kubanska revolutionen 50 år”, ”Endast socialism kan säkra revolutionen i Venezuela” samt ”Hos Marx och Lenin i London”.

Gärna en granskning med anledning av att Nationell Idag nu blivit bidragsberättigad men det bygger på en tydlig kvalitetströskel som omöjliggör för all form av extremism. I sak kommer det att bli mycket svårt. Alternativet är avskaffat presstöd. Och det är ju ingen dum idé. (SNB)

Hans Wallmark är riksdagsledamot (M) och ledamot i Kulturutskottet.