Planekonomi 4.0

Medan statsministern agerat likt den osynlige mannen och hållit sig borta en händelserik månad har många spekulerat i om strategen Mikael Damberg legat lågt och bidat sin tid medan andra ministrar rör till det för sig.

Så var dock inte fallet. Minister Damberg har uppenbart jobbat hårt på en annan strategi. Igår presenterade han sin plan Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige som han även presenterar i en kort videosnutt på regeringens hemsida.

Regeringen har nu antagit denna ”Nyindustraliseringsstrategi” där ordet ”skatt” nämns hela två gånger. Minister Damberg meddelar på filmen att nu följer det viktiga arbetet med att ta fram en handlingsplan. Så spänningen ökar kring Dambergs smarta plan för industrin. Låt oss hoppas att regeringens energiskattehöjningar inte hinner stoppa industrins möjligheter innan det viktiga arbetet med ”handlingsplanen” är klart. För visst är det statliga strategidokument och planer som industrin behöver allra mest, eller…?