Per Dahl; Nytt om litteratur


1990


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

UllERATUR
Nytt om litteratur
I
den Karl XII-våg sem fick skjuts av
Peter Englunds Poltava-bok liksom
av att Heidenstams Karolinerna och
Voltaires biografi nyutgivits har Norstedts
just kommit med en faksimileutgåva av
Frans G Bengtssons Karl XII:s levnad
(1989).
Den moderna demokratins problem:
Om partiarbete och riksdagsarbete heter
en bok av statsvetaren Jan Wallenberg
(Doxa, 1989). Författaren belyser hur
partier och riksdag överlastas och fragmentiseras i dag.
Conor Cruise O’Brien har ett stabilt rykte
som en tänkande vänsterman. I sin nya
bok Passion and Cunning: Essays on
Nationalism, Terrorism and Revolution
(Simon & Schuster, 1988) ger han utförliga resonemang kring den moderna nationalismen liksom dess extremform
terrorismen, ej minst sådan han som irländare mött den i IRA.
”Nytt om litteratur” är ett nytt inslag i SvT som fil kand Per Dahl
och Ph. D. Carl Johan Ljungberg ansvarar för.
Michael Oakeshott är en av Englands mer
betydande samhällstänkare. I sin senaste
bok The Voice of Liberal Learning
(Yale, 1989) frågar Oakeshott vad forskning är, och hävdar att den är en verksarnhet som utan att dess mål kan uttryckas
uttömmande styrs enligt vissa erfarenhetsprövade regler. Oakeshott är som alltid tillspetsad, men just därför stimulerande att följa.
Civil Society and the State (red. John
Keane, Verso, 1988) heter en ny engelsk
bok som belyser det som sker i den dalande marxismens Östeuropa.
Man får dels en god resume över vad
det ”civila samhället” betytt, dels en rad
tillämpningar på de sovjetiska randstaterna. Debatten om ”totalitarism” contra
civilt samhälle som den förts bl a av
György Konrad och Karl Deutsch berörs
även.
Vad är människans ”natur”? Biologi,
vana, eller ren spekulation? Om detta
handlar USA-historikern Thomas Flemings bok The Politics of Human Nature
(Transaction, 1988). Tesen är att den
gamla iden om att människan har en natur, en i hennes väsen nedlagd begränsning, måste tas upp till seriös prövning på
nytt.