Print Friendly, PDF & Email

Per Dahl, Carl Johan Ljungberg; Nytt om litteratur

Av Redaktionen | 31 december 1990


1990


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

UllERATUR
PERDAHL
CARL JOHAN UUNGBERG:
Nytt om litteratur
skönlitteratur och klassiskt
A
v Ovidius, vars Tristia nyligen utkommit på svenska, föreligger nu
även Kärlekskonsten, översättning av J W Köhler (224 s, inb) på Natur
och Kulturs förlag.
En svensk motpol, Georg Stiernhielms
hexameterverk Herkules från 1658, ges
samtidigt ut av det lilla Stockholmsförlaget Fabel (hft) med inledning av Olof
Lagercrantz. En samtida författare behandlas av Torbjörn Säfve i Skulle jag
sörja, då vore jag tokot: en bok om
Lasse Lucidor, som publiceras i Örebroförlaget Samspråks historiska serie (112 s,
inb och ill). Tack vare Jean Auels bestsellerintäkter utkommer också franska klassiker i svensk språkdräkt: i serien Tidens
franska klassiker kommer på nytt J-J
Rousseaus Den ensamme vandrarens
drömmerier och Stendhals En egocentrikers minnen samt E de Goncourts Dagbok från fransk-tyska kriget med efterskrift av Madeleine Gustafsson (530 s,
inb)..
Orjan Lindberger fullföljer sin Eyvind
Johnson-studie med volymen Människan
i tiden: Eyvind Johnsons liv och författarskap 1938-1976 (inb) på Bonniers
medan Johnsons roman Livsdagen lång:
en roman berättad i Rom från 1964 med
motiv från åttahundratal till femtonhundratal, skildrade genom andra vatikankonciliet utkommer på nytt i förlaget Atlantis’
blåmarmorerade klassikerserie (290 s,
inb).
Vi möter också en ny essäsamling av
Per Erik Wahlund i höst: Återspegling
(220 s) på Natur och Kultur. På samma
förlag utkommer även Lars Gustafsson
med sin nya diktsamling Förberedelser
inför vintersäsongen (80 s, inb).
Historia
En våg av historiska skildringar sveper
genom hösten, inspirerade av Paltavas
stora framgång? Ett av de arbeten som
inspirerat Peter Englund är den kanadensisk/engelske historikern John Prebbles’
Culloden, som nu utkommer med inledning av Englund på Atlantis (inb, 344 s).
Det är bl a den bok som låg till grund för
Peter Watkins’ film med samma titel om
det blodiga slaget 1745. Samma förlag gav
under sommaren ut en segerskildring:
bildverket Svensksund (160 s) av Stig
Jägerskiöld, rikt illustrerat med reportagemålaren Johan M Schoultz akvareller
av flottmanövrar och slag.
Även Hans Dahlberg spinner på Östersjötemat i Östersjön: kampen om ett hav
862-1990 där han skildrar spelet kring
makten över det som en gång var ett
svenskt Mare nostrum. Legenda förlag.
Sjuttio år tidigare utspelar sig Erik Jonsons historiska roman Skärgårdskriget:
rysshärjningarna 1719 (169 s) från Raben och Sjögren. Besläktat ämne har
Sture Nilssons Rysskräcken i Sverige:
fördomar och verklighet (inb, 240 s) i det
tidigare nämnda förlaget Samspråks
historiska serie.
En belysning av en sydtysk borgarsläkts öden ger frankfurthistorikern
Lothar Gall, känd för studier om liberalismen, i Burgertum in Deutschland
(Berlin: Siedler). Vi möter här Buddenbrooks spegelbild i Mannheim, familjen
Bassermann. Gall skildrar släktens individer och även om resultatet blir något
splittrat får man härigenom chans att själv
begrunda den tyska borgerlighetens villkor.
Två böcker inspirerade av Radio-1V:
Historia på plats (230 s, efter radioserien) heter förlaget Vikens bok av Sten
Wahlström och Jörgen Weibull, Natur
och Kulturs Svart på vitt (130 s), som
bygger på fotona från Olle Hägers och
Hans Villius’ 1V-serie.
Bland de verk som levandegör historien finns bildverket Medeltidsveckan på
Gotland (80 s) en skildring av en av de
mest intensiva nutida gestaltningarna av
svensk medeltidshistoria. Raben och Sjö-
gren. En mer specialiserad bildbok är
Ordfronts monumentalverk Den moderna stadens födelse: svensk arkitektur
1890-1920 (450 s) av Eva Eriksson,
som behandlar ämnet från inredningsarkitektur till stadskvarter. I en klass för sig
står Jan Ranekes Svensk adelsheraldik på
Malmöförlaget Corona, i vilket man kan
identifiera släktvapen med nästan linneansk systematik.
Eva Adolfsson har bidragit till den
smala med stadiga ström av studier av
svensk litterär romantik som funnits de
senaste åren. Med sju andra författare ger
hon ut antologin Romantikens kvinnor
(200 s), bl a om Malla Silfverstolpe på
stockholmsförlaget Hammarström och
Åberg.
Filosofi och samhälle
Efter att ha analyserat Machiavelli övergår nu Anders Ehnmark till en tänkare av
helt motsatt karaktär. I Slottet: en essä
om Alexis de Tocqueville (200 s) utgiven
av Norstedts försöker författaren urskilja
perspektiv in mot den tid då det moderna
projektet vittrat ned. Melker Johnsson
ger samtidigt på Berghs förlag ut Marx
och Nietzsche: dröm och mardröm i vår
tid (inb).
Att den stora striden om Heideggers
443
politiska hemvist engagerat också universitetet i Freiburg, där han var rektor,
framgår av Grosse Themen Martin Heideggers: Eine Einföhrung in sein Denken (Rombach Wissenschaft). Teman är
varat, språket, konsten och tekniken, och
avsikten är att underlätta förståelsen av
den svårtillgänglige filosofen.
Äldre filosofer: I Natur och Kulturs serie “klassiska filosofer” finner man tre
volymer med texter i urval av Rene
Descartes, Gottfried Wilhelm von
Leibniz och George Berkely (alla c:a 25O
s). På Ratio finner man en svensk översättning av Montesquieus Om lagarnas
anda (390 s, urval S Strömholm), i klar
svensk språkdräkt av Dagmar”Lagerberg.
Samma förlag utkommer även med Det
stora misstaget av F A von Hayek. Litteraturen om etik utökas av Verbum, som
publicerar texter av bl a Curt Nicolin,
Carl Hamilton och S Burenstam Linder i
antologin Etikens pris: om etik, moral,
nåd i arbete och affärer. Sann myt: en
sorts kristendomsbok (190 s) heter Dag
Sandahls bidrag till bokfloden, en tänkebok från Norstedts. Retoriken, etiken’!>
stöd, analyseras i höst: på Norstedts återkommer Kurt Johanesson med en ny bok
i ämnet Retorik: eller konsten att övertyga (inb, 250 s).
l dag och i morgon
I Sydstaterna: ett land av röster
(Wahlström och Widstrand) heter V S
Naipauls senaste reportagebok Från
orienten har han nu gått till en här och var
nästan lika fattig amerikansk söder, i vilken han spårar de svarta slavättlingarnas
och de vita rednecks gemensamma arv.
Två andra nya reportageböcker är
444
Timbros Island: arvet från Thingvellir av
Hannes Gissurarson och USA tur och
retur av Ulf Nilson.
Att inte allt som tidigare sagts om Östeuropa varit felaktigt visar en ny bok,
George Schöplins och Nancy Woods
(red) In Search of Central Europe (Oxford 1990). Där söker bl a C Milosz karakterisera Centraleuropa; inte bara
Franz Josefs skapelse, utan även Stalins,
konstaterar han. En tillbakablick på Spaniens demokratisering (en modell för
Östeuropa?) är ämnet för G O’Donnell
m fl: Transiciones desde un Gibierno
Autoritario (Buenos Aires:Paidos). Fasthet, och lyhördhet för formfrågor krävs.
Risken för besvikelse – deseneanta – är
avsevärd, betonar man.
Vad termen “nationell konkurrenskraft” kan betyda är av visst intresse för
Sverige. Michael E Porter granskar den i
The competitive advantage of nations
(London: Macmillan). Har det att göra
med jämvikt mellan export och import?
Termen har rötter i merkantilismens mer
statiska värld, medan det viktiga i dagens
multinationella värld mera är marginalfördelar och mänskligt kapital.
Republic of Fear är den uttrycksfulla
titeln på Sarnir Al-Khalils studie över
Saddam Husseins Irak (Hutchinson Radius, 1989). Där skildras en populism
som nyttjar hat, lögner, brutalitet och
desperation för att skapa låtsasfiender.
Författarens slutsats är att Saddam menar
exakt vad han säger … Från anfall till försvar: på Ordfront utkommer debattboken
Det välorganiserade nederlaget: om försvarspolitikens vägval och drivkrafter
(325 s) av Wilhelm Agrell.
Biografier och personhistoria
På Bonniers utkommer Maarja Talgres
Leo-ett estniskt öde, en djupt personlig
skildring av en dotters sökande efter sin
far, av sovjethistorien framställd som
nazist eftersom han stupade i tysk uniform i Estland 1944. Ytterligare östperspektiv: furstinnan Jekaterina Mesjtjerskajas En rysk furstinnas memoarer (230 s)
på Norstedts ger ett livsperspektiv från
ungdom i kejsardömet till ett liv i en trerummare i Moskva.
Två svenskars minnen: Olof Rydbeck
ger i Maktens närhet (300 s) en tillbakablick på barndom, ungdom och arbete
med tyngdpunkt på åren inom Sveriges
Radio och FN. Ett år på sextiotalet (280
s) heter Olof Lagercrantz’ bok på
Wahlström och Widstrand, som koncentrerar författarens tidningsminnen till året
1967/ 68.
En praktiker framträder i Helmut
Schrnidts memoarbok Men and powers:
a political restrospective (London:
Cape). Praktiskt grundade är också hans
personomdömen: Carter och Reagan
misstros som ideologer, Nixon och
Brezjnev får bättre betyg. Schmidt varnar
ännu i november 1989 för det starka Sovjet och tycks oförberedd på 1990 års omvälvningar.Boken gör bilden av den faste,
tråkige men plikttrogne och kunnige politikern god rättvisa.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019