Örjan Hultåker: Vem bär ansvar för SR:s snedsteg?

Sveriges Radios rapportering från påskkravallerna och referaten från Ebba Buschs lördagsintervju ställer ett antal frågor som är långt ifrån färdigutredda.

Ebba Busch hade i lördagsintervjun apropå de fler än hundra skadade poliserna och deras bristande beväpning och organisation ifrågasatt, ”Varför har vi inte minst hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare”

I tre av Radio Swedens kanaler på arabiska, somaliska och kurdiska hade uttalandet förvänts till ”Varför har vi inte minst hundra skadade muslimer”

Enligt DN återfanns felöversättningen både i ett ljudinslag, på sajten och på kanalens Facebooksida, alltså i flera media.

I en bildtext på somaliska stod det också: ”KD:s partiledare Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer”.

Sveriges radios högsta ledning med företagets VD har inte velat ta tag i de systematiska felen. Frågan har i organisationen hanterats på lägre tjänstemannanivå. I kontakter med Kristdemokraterna har Sveriges radio inte velat diskutera med KD på företagsledningsnivå. Man har heller inte velat ha ett möte kopplat till den publicistiska verksamheten.

Det är problematiskt inte bara för relationen till Kristdemokraterna utan även i relation till oss som är trogna lyssnare på SR och liksom jag själv föredrar morgnarnas radiosändningar med bl.a. Ekot framför TV-kanalerna morgonsoffor.

Det låter inte helt trovärdigt när Ekots ansvarige utgivare Klas Wolf-Watz och Radio Swedens redaktionschef Gaby Katz säger att ”det inte finns någon systematik i de fel som skett.”

Det är inte trovärdigt att slumpen samtidigt skulle göra att det blir samma fel i tre oberoende språk och att de fortplantas till flera kanaler som ljudkanaler, på sajten och på kanalens Facebooksida och att dessa fel inträffar oberoende av varandra.

Om det inte fanns någon systematik så skulle det innebära att det är total kvalitetsbrist i redaktionsarbetet och det är inte vare sig en rimlig förutsättning eller ett rimligt antagande.

Har det varit samråd mellan dem som skapat inslagen på arabiska, somaliska och kurdiska och mellan dem som gjorde presentationerna innan publicering vilket skulle tyda på systematik.

I många fall har Sveriges Radio en uppenbar policy för hur olika grupper och personer skall beskrivas. I radioinslag om koranbränningen refereras i stort sett genomgående och helt korrekt till koranbrännaren Rasmus Paludan som högerextrem.

Det förvånar om det inte finns någon redaktionspolicy hos Sveriges Radio om användningen av begreppen muslim och islamist i synnerhet om den ansvarige utgivaren hänvisar till att det är svårt att översätta sådana begrepp.

Som lyssnare blir man också förvånad när radions kanaler har ansvariga utgivare som inte kan läsa och förstå de språk som används på kanaler som de ansvarar för. Det gör att de inte kan granska inslagen vare sig före, under eller efter en publicering. Vad innebär det då att vara ansvarig utgivare?

Uppenbarligen görs ingen regelmässig uppföljning av inslagen på uppdrag av den ansvarige utgivaren förrän DN med flera har upptäckt felaktigheter.

Publiceringen av Ebba Buschs uttalanden och rapporteringen från påskkravallerna är inte en fråga för lägre tjänstemannanivå. Sveriges Radios trovärdighet, som många av oss vill värna om, kräver att det är ansvariga personer på högsta nivå som kan förklara hur den publicistiska verksamheten bedrivs i fall som det inträffade.

Det är inte en fråga om den redaktionella integriteten utan en policy och ledningsfråga. Det är trots allt den yttersta ledningen som har ansvaret för radions organisation och bl.a. beslutet att ha ansvariga utgivare som inte förstår och kan läsa de språk som används i kanaler som de ansvarar för. Det är också företagsledningen och redaktionsledningen som kan förklara att de inte finns systematik i ett redaktionsarbete som resulterar i samtida fel i många kanaler.

Örjan Hultåker är docent i sociologi