Örjan Hultåker: Säg vem du umgås med så vet jag vem du är

Ett talesätt är att ”Säg vem du umgås med så vet jag vem du är”. Och det gäller inte minst i EU-valet. Några av partierna i EU-parlamentet ställer moraliska krav för att släppa in ledamöter från de olika EU-länderna. Ett exempel är EPP (European People’s Party) som svenska Moderaterna och Kristdemokraterna tillhör. EPP vill inte ha med ungerska partiet Fidesz när Viktor Orbán ledde partiet i alltmer auktoritär riktning.

Samma typ av moraliska krav gäller för närvarande inte för det parti i Europaparlamentet som Vänsterpartiet tillhör och som heter GUE/NGL (Vänstergruppen i Europaparlamentet). Vänsterpartiet i Sverige är enligt egen definition inte längre något kommunistiskt parti. Men, trots det, så bildar man parti i EU som innehåller flera kommunistpartier. I Vänsterpartiets GUE/NGL ingår bland annat Komunistická strana ?ech a Moravy från Tjeckien och Partido Comunista Português från Portugal. Det senare kallar sig fortfarande marxist-leninistiskt.

Namnen väcker frågor om de partierna trots sina namn har tagit avstånd från all kommunism

Från ett svenskt perspektiv vill man ställa sig frågorna:

Vilket inflytande har de partierna i GUE/NGL?

Vill Vänsterpartiet utesluta de partierna ur GUE/NGL?

Har Vänsterpartiet tagit aktivt avstånd från de partierna?

Hur ser Vänsterpartiet på att man legitimerar kommunism genom samarbetet med de båda partierna?

Örjan Hultåker är docent