Örjan Hultåker: Och så var de bara tre

Första steget mot den republikanska nomineringen av presidentkandidat har tagits i och med caucus i Iowa i måndags. Iowa som är den första staten att rösta i primärvalet fyllde sin roll att minska antalet hoppfulla kandidater. Direkt efter att resultatet från Iowa caucus hade presenterats så deklarerade entreprenören Vivek Ramaswamy och förre guvernören i Arkansas Asa Hutchinson att de inte såg någon väg fram till en nominering och att de gav upp försöken att bli nominerade.

Kvar inför den fortsatta nomineringstävlan finns nu bara tidigare presidenten Donald Trump, guvernören i Florida Ron DeSantis och förra guvernören i South Carolina och FN-ambassadören Nikki Haley.

Vinnare i Iowa blev Donald Trump som vann en majoritet av rösterna (51 procent). På andra plats kom Ron DeSantis (21,2 procent) tätt följd av Nikki Haley (19,1 procent).

Utgången blev i huvudsak den som hade förutsetts i opinionsundersökningarna med undantag för att DeSantis fick fler röster i caucus än vad opinionsmätningarna hade visat på. Men hans stöd bör ändå ha varit en stor besvikelse för honom eftersom han satsat stort i Iowa under 2023 och koncentrerat sin kampanj dit.

Efter valresultatets publicering var det tre kandidater som förklarade att det var de som hade lyckats. Donald Trump förklarade att hans vinst var så stor att han redan hade vunnit nomineringen. Han tackade sina motståndare för en god kampanj som goda och hedervärda konkurrenter på det sätt som vinnare i presidentval brukar göra.

Men han hade inte varit Donald Trump om han inte dagen efter hade angripit Nikki Haley genom att mycket rasistiskt anspela på hennes asiatiska bakgrund genom att kalla henne för ett av hennes indiska förnamn på samma sätt som han brukade kalla president Barack Obama för Hussein.

Med sin alternativa sanning försökte Trump även med påståendet att Nikki Haley inte var valbar på grund av att hennes föräldrar inte var amerikanska medborgare när hon föddes. Det var helt fel eftersom hon är född i USA men det är ännu ett tecken på Donald Trumps kampanjmetoder.

Nästa steg i den republikanska nomineringen är primärvalet i New Hampshire måndagen den 23 januari. Donald Trump försöker i förväg att förminska en eventuell seger för Nikki Haley där genom att falskeligen påstå att hon får röster från demokrater som han påstår får rösta, vilket är osant.

Analyserna av Donald Trumps seger i Iowa har enligt de flesta amerikanska analyser visat på hur stark hans ställning är i det republikanska partiet. Som partiets senaste president har han en kontroll över stora delar av partiet och han ställer upp för en andra period, nästan som en sittande president. Mot den bakgrunden är 51 procent av rösterna inte överväldigande. Sittande presidenter brukar inte bara vinna knappa majoriteter i caucus och primärval utan ligga på betydligt högre nivåer, helt ohotade.

Donald Trumps seger i Iowa skall också ses mot bakgrund av att Iowa är betydligt mer konservativt än genomsnittet för USA och att den republikanska väljarkåren där domineras av evangeliska ”born-again” kristna.

Deltagandet i måndagens caucus var också mycket lågt. Enligt en rapport i CNN deltog 110 tusen av av delstatens 3,2 miljoner invånare. Det var nästan en halvering jämfört med 2016 då 187 tusen deltog.

I sitt tacktal som följde på resultatet i Iowa förklarade Nikki Haley att hon var det enda alternativet till Donald Trump och att hon nu inte längre behövde debattera med Ron DeSantis trots att hon bara kom trea när han blev tvåa. Hon ställde in en debatt med honom som skulle ha hållits denna vecka och förklarande att hon i fortsättningen bara skulle debattera med Donald Trump och president Joe Biden.

Opinionsmätningarna inför primärvalet är litet spretiga och delvis svårtolkade på grund av att flera kandidater just har hoppat av. Men de visar att Donald Trump leder med cirka 50 procent, cirka 10 procentenheter före Nikki Haley.

Nikki Haley måste troligen vinna eller komma som en mycket stark tvåa bara enstaka procent efter Donald Trump. Hon syns ha viss möjlighet att nå detta då hon ligger i en stadigt stigande trend i New Hampshire där stödet för henne har ungefär fördubblats sedan november.

För Nikki Haley måste primärvalet i New Hampshire bli en framgång innan tävlan drar vidare till hennes egen hemstat South Carolina. Ett stort misslyckande för henne i New Hampshire skulle kunna göra att hon tappar ekonomiskt stöd, att hennes kampanjorganisation faller samman och att drömmen om Vita huset tar slut.

Ron DeSantis har mycket svagt stöd i New Hampshire, färre än 10 procent stöder honom enligt opinionsundersökningarna. Mycket talar för att han snart ger upp antingen direkt efter primärvalet på måndag eller efter primärvalet i South Carolina den 20 februari.

För det talar inte bara att stödet för honom har minskat från över 30 procent i början av året till cirka 10 procent nu. Ron DeSantis är relativt ung, född 1978, och är sittande guvernör i Florida med tre år kvar på sin mandatperiod.

Han har nu hunnit bli nationellt känd genom sin kampanj och har en bra plattform för en kampanj inför presidentvalet 2028. Allt talar för att han senast hoppar av före primärvalet i Florida, där han inte vill framstå som en förlorare för då kan hans politiska karriär vara helt slut.

Som det ser ut nu har Donald Trump fått mer medvind efter caucus i Iowa med Nikki Haley som enda något så när realistiska konkurrent om den republikanska nomineringen men hon måste lyckas i New Hampshire på måndag.

Det kan också vara viktigt för henne att hålla liv i sin kampanj som ett alternativ för Republikanerna om högst domstolen skulle anse att delstater har rätt neka Donald Trump att ställa upp i primärval och presidentval på grund av av hans inblandning i stormningen av kongressen i januari 2021.

Än så länge har alla rättegångarna mot Trump inte skadat Donald Trump bland hans kärnväljare. I den opinionsundersökning som genomfördes i Iowa i samband med cauucs förklarade två av tre deltagare att de inte skulle anse Donald Trump som en olämplig presidentkandidat ens om han dömdes i en rättegång. Och lika stor andel ansåg att det var Donald Trump som segrade över Joe Biden i presidentvalet 2020.

Fortfarande finns det dock spänning i luften inför primärvalet i New Hampshire.

Örjan Hultåker är docent