Örjan Hultåker: Inga överraskningar att vänta i South Carolina

I morgon, den 24 februari, inträffar nästa moment i den republikanska primärvalscirkusen, nu i South Carolina. Allt, utom ett messianskt under, talar för att Donald Trump kommer att stå som segrare och att Nikki Haley kommer att notera en ytterligare förlust. Det är den fjärde delstaten efter Iowa, New Hampshire och Nevada som väljer elektorer till Republikanernas konvent.

Trump och Haley är nu de enda seriösa kandidater som finns kvar i tävlan om den republikanska presidentnomineringen. När övriga kandidater har hoppat av så har det inneburit ökat stöd för båda eftersom oberoende av antalet tävlande är det just 100 procent som skall fördelas.

Nikki Haley ligger därför i en uppåtgående trend och stödet för henne har på en knapp månad ökat från 23 till mellan 35 och 39 procent i de senaste två opinionsundersökningarna från Suffolk University och Emerson College. Men hon ligger fortfarande långt efter Donald Trump och det skulle behövas en övergång om dryga 10 procent för att hon skulle kunna stå som segrare. Något som ingen analytiker förväntar sig, och det gör inte heller Nikkei Haley och hennes team.

Primärvalet i New Hampshire var en besvikelse för Nikki Haley eftersom det var den delstat där hon hade störst chans att lyckas. Många trodde till och med att hon hade en möjlighet att vinna där eftersom oberoende personer kunde delta, det vill säga personer som inte var registrerade för vare sig Republikanerna eller Demokraterna.

I New Hampshire var Nikki Haley framgångsrik bland de oberoende och bland moderata republikaner men lyckades inte bryta Donald Trumps stora övervikt bland konservativa och starkt konservativa republikaner som tillsammans utgör en stor andel av primärvalsdeltagarna, i synnerhet i delstater som South Carolina.

Samma analys visade dock även på Donald Trumps stora svaghet. I primärvalen ser han ut att få ett mycket starkt stöd bland konservativa som utgör hans bas tillsammans med väckelsekristna vita väljare. Men de väljarna är långt ifrån en majoritet bland de väljare som kommer att rösta i presidentvalet första veckan i november.

Opinionssiffror så här långt före ett amerikanskt presidentval skall tolkas med stor försiktighet. Men med det fastslagit så har opinionsmätningarna hittills visat på ett mycket jämnt lopp mellan Donald Trump och Joe Biden. I vissa mätningar leder Trump med enstaka procent, i andra leder Biden med enstaka procent.

Noterbart är dock att Nikke Haley i flera mätningar har haft ett stort övertag om valet skulle stå mellan henne och den sittande presidenten Joe Biden. Enligt den senaste opinionsmätningen från Marquette Law school som CBS presenterade på onsdagen skulle Nikke Haley vinna med 58 procent över Joe Biden 42 procent.

Där finns delvis förklaringen till att Nikki Haley troligen inte kommer att avsluta sin kampanj efter en förlust i sin egen hemstat, där hon var den första kvinnliga guvernören. Det finns grupper i partiet som räds att partiet med Donald Trump kommer att förlora inte bara i presidentvalet utan även få förluster i valen till kongressens representanthus och senat. Under Donald Trumps ledning har partiet förlorat de flesta val efter 2016 och de kandidater som han stöttat har i många fall förlorat mot demokratiska motståndare.

När en kandidat ligger så långt efter som Nikke Haley kommer att göra på söndag morgon brukar kampanjernas finansiärer säga stopp för att de inte vill förlora pengar på en omöjlig kampanj. Det mesta tyder nu dock på att hon kommer att klara finansieringen av sin kampanj åtminstone fram till den 27 februari när det är primärval i nyckelstaten Michigan och troligen också fram till ”Super Tuesday” den 5 mars då 17 delstater inklusive Kalifornien håller primärval.

Det finns grupper i det republikanska Grand Old Party (GOP) som har behov av att markera mot Donald Trump. Även om han är den ledande partiföreträdaren vill de visa att inte alla ställer upp bakom honom. De vill positionera sig för tiden efter Donald Trump.

Det finns också ett antal ovanliga inslag under valåret 2024. Ett är Donald Trumps resa genom det amerikanska rättssystemet. Undersökningar visar att många av hans nuvarande potentiella väljare inte skulle rösta på honom om han dömdes för allvarliga brott, i synnerhet om han dömdes till fängelse. Det finns därför ett intresse för att hålla Nikki Haley kvar i nomineringsprocessen om det skulle hända.

Donald Trump har redan dömts till att böta 355 miljoner dollar av en domstol i New York för fusk i sin bolagskoncern. Han är dessutom skyldig 100 miljoner i ränta på det beloppet och har fått näringsförbud i New York. Så sent som på torsdagen fick Trump avslag på en begäran om att skjuta upp betalningen, som skall ske inom 30 dagar.

Donald Trumps advokater gör nu allt för att för att stoppa och försena alla de rättegångar som han är inblandad i. Han har försökt att hävda att han som president är immun och inte kan dömas för något som han gjorde under sitt presidentskap. Han förlorade i andra instans efter ett överklagande och det mesta talar för att han inte skulle vinna ett överklagande i Högsta domstolen. En sådan immunitet för presidenten skulle omkullkasta konstitutionens maktdelning mellan den exekutiva makten (presidenten), den lagstiftande makten (kongressen) och domstolarna.

I Georgia försöker Donald Trumps advokater stoppa ett åtal genom att hävda det föreligger jäv när åklagaren – DA – har utsett en särskild åklagare (special prosecutor) som hon (troligen efter utnämningen) har haft en kärleksaffär med. Bland många Trump-anklagelser ingår att hon skulle vara ekonomiskt beroende av den personen och utsåg honom för att han skulle betala hennes räkningar. Om det låter krångligt så är det ett understatement, men så är det ofta i Donald Trumps juridiska turer.

Ett utslag kommer eventuellt redan idag fredag och troligt är att domaren inte väljer att döma till expresidentens fördel. Eventuellt kommer den särskilde åklagaren ändå att avgå. Då kan åtalet mot Donald Trump rulla vidare i Fulton County i Atlanta för att han försökte påverka sammanräkningen i presidentvalet 2020. Det målet är särskilt intressant eftersom det är ett delstasärende i Georgia, inte ett federalt ärende. Därmed skulle Donald Trump inte kunna benåda sig själv om han dömdes och senare valdes till president i november.

Slutsats: vi kommer antagligen inte att se något överraskande resultat i South Carolina på söndag morgon. Men vi kommer även fortsättningsvis att kunna följa nomineringsprocessen om inte annat så i de amerikanska domstolarna under lång tid framöver.

Örjan Hultåker är docent