Örjan Hultåker: I Iowa sållas förlorarna bort

Den 5 november i år så väljer USA sin president. Valkampanjen har pågått längre än ett halvår med otaliga Town Halls där kandidaterna har frågats ut av journalister och väljare. Det har hållits fem officiella debatter mellan de republikanska kandidaterna.

Debatterna har bojkottats av Donald Trump som med en stor ledning i de nationella opinionsmätningarna har sökt sätta bilden av att han var den självklara republikanska kandidaten och att övriga hoppfulla republikaner tävlade om vem som skulle komma tvåa i de republikanska primärvalen.

Från början var fältet av kandidater överbefolkat precis som år 2016 men det har inför årets val krävts ett minsta stöd i opinionsmätningarna och att kandidaterna har fått ekonomiska bidrag från ett minsta antal givare för at få delta i TV-debatter.

I den första debatten var det åtta av kandidaterna som klarade kraven som successivt har höjts för varje debatt. I den senaste debatten i onsdags den 10 januari var det bara tre kandidater som klarade kraven för att få delta: Floridas senator Ron DeSantis och den tidigare guvernören i South Carolina, tillika tidigare FN-ambassadören Nikki Haley och förre preidenten Donald Trump. Den senare valde att inte medverka i debatten för att i stället bli intervjuad av TV-kanalen Fox News vid samma tidpunkt som debatten pågick.

Ytterligare några republikanska kandidater kvarstår i nomineringstävlan, främst Vivek Ramaswamy som ligger på fjärde plats i de nationella opinionsmätningarna, men allt talar för att de snart avbryter sina kampanjer.

Onsdagens debatt avhölls bara fem dagar före det första primärvalet som på måndagen den 15 januari hålls i Iowa i form av caucus. Den stora frågan var om endera av skulle kunna vinna debatten och få ett lyft, men det fick de inte.

Onsdagskvällen uppmärksamhet landade i stället på Chris Christie, tidigare guvernör i New Jersey, som inför årets val liksom 2016 kandiderade inför primärvalen.

Fyra timmar före onsdagens debatt höll Chris Christie ett tal inför sina supportrar i New Hampshire i vilket han avsade sin kandidatur, ett tal som fick stor uppmärksamhet i amerikanska media.

Chris Christie har under hela sin kampanj varit den starkaste kritikern av Donald Trump och Christies huvudbudskap har varit att Donald Trump är klart olämplig som president, ”Trump is unfit for president”.

Redan i den första republikanska debatten var Christie den enda av de åtta kandidaterna som deklarerade att han inte skulle rösta på Donald Trump om denna blev nominerad som republikansk kandidat. Han var den enda av de åtta debattdeltagarna som tog den positionen. När programledarna ställde frågan om Donald Trump var ”fit for president” räckte alla sju utom Christie upp handen för godkännande.

Chris Christies tal när han lade ned sin kandidatur var en stark vidräkning med samtliga kvarstående kandidater och han kritiserade i synnerhet Ron DeSantis och Nikki Haley och förklarade av båda var olämpliga – ”unfit for president” – eftersom de är vaga i sitt ställningstagande till Trump och inte vill döma ut honom som olämplig. De ägnade mer kraft åt att kritisera varandra än att kritisera Donald Trump och det var ideliga beskyllningar om att motståndaren ljög.

I en läckt kommentar från Chris Christie som spelats in dolt (men troligen de facto med avsikt) berättade han att DeSantis hade uppmanat honom att fortsätta kampanjen enligt Christie på grund av oro för att han skulle uttala sitt stöd för Nikki Haley. I samma läckta intervju sade Chis Christie att Nikki Haley var rökt som kandidat. Christie har inte uttalat något stöd för någon av de kvarvarande kandidaterna utan bara kritiserat dem.

Sådan var uppladdning inför onsdagens debatt när deltagarna fick frågan av programledarna om Donald Trump var olämplig som president.

Liksom tidigare fick de fortfarande inga klara svar utan rundsnack. Nikki Haleys ståndpunkt, liksom tidigare, var att Donald Trump var rätt man för presidentposten 2016 men att det nu behövs föryngring och en nystart där man inte ältar orättvisor i det förgångna.

Ron DeSantis gav inte heller något svar på frågan utan svarade i stället att Donad Trump inte hade gjort det han lovade under 2016 års valkampanj men att han DeSantis nu skulle göra det: bygga muren mot Mexiko för att stoppa flyktingar, rensa upp i Washinton (clean the swamp) och bromsa budgetunderskottet.

Kommentatorer och så kallade pundits ifrågasätter om kandidaternas ställningstagande är tillräckligt för att de skall kunna vara ett alternativ till Trump bland de republikaner som röstar i primärvalen.

När detta skrivs har det ännu inte publicerats någon opinionsmätning efter onsdagens debatt och Chris Christies avhopp från kampanjen.

En vecka efter måndagens caucus i Iowa är det dags för primärvalet i New Hampshire och CNN publicerade i tisdags den 9 januari en opinionsmätning som gjorts där mellan den 4 och 8 samma månad.

Liksom tidigare leder Donald Trump bland dem som avser att rösta i det republikanska primärvalet. Men hans ledning har minskat kraftigt till bara 39 procent. Samtidigt hade stödet för Nikki Haley ökat kraftigt till 32 procent så att Trumps ledning bara var 7 procentenheter. I New Hampshire får även icke registrerade republikaner (oberoende) delta i primärvalen och Nikki Haley har starkt stöd bland dem liksom bland de republikaner som uppfattar sig själva som ideologiskt moderata.

Av särskilt intresse var att 12 procent avsåg att rösta på Chris Christie innan han drog sig ur tävlan och av dem som avsåg att rösta på honom svarade två av tre att de hade Nikki Haley som sitt andrahandsval.

I de inledande primärvalen handlar mycket om att ha ”momentum” och att visa på att man ligger i positiv uppåtriktad trend. Det gäller Nikki Haley i New Hampshire och efter Chris Christies avbrutna kandidatur är det långt ifrån omöjligt att hon står som segrare den 23 januari i New Hampshires primärval.

Men veckan innan är det dags för Iowa att hålla sina caucus. Det är en mycket speciell form av omröstning som sker på så sätt att deltagarna träffas fysiskt i en lokal i närheten av sin bostad på 1.657 olika platser. Endast registrerade republikaner får delta genom att avlämna en hemlig röst.

Det krävs en stark organisation för att kandidaterna skall kunna ha representanter närvarande på alla de drygt 1.600 platserna, vilket sägs gynna Donald Trump.

Caucus i Iowa är mycket en fråga om mobilisering och det brukar bara vara en av fyra republikaner som deltar. Hårt vinterväder med kyla och vindstyrka riskerar att påverka valdeltagandet.

Iowas republikaner utser bara 40 av de 2.469 delegater (färre än 2 procent) som skall utse partiets kandidat i höstens presidentval, men det får stor uppmärksamhet för att Iowa är den första delstaten som utser delegater. Det gör att många av kandidaterna tillbringar månader i delstaten, något som de inte hinner med när primärvalen duggar tätt.

I synnerhet Vivek Ramaswamy och Ron DeSantis har tillbringat mycket tid i Iowa. Den förre har besökt alla av Iowas 90 counties minst två gånger. Det gäller att skaka hand med så många som möjligt. Men mycket av kandidaternas TV-reklam riktas också till Iowas invånare. Enligt AdImpact  har det hittills satsats 258 miljoner US dollar på TV-reklam och av det har hela 100 miljoner gått till Iowa.

En ytterligare fördel med att bedriva kampanj i Iowa är att kandidaterna blir synliga inte bara lokalt i delstaten utan även nationellt eftersom kampanjen bevakas av rikstäckande TV-kanaler.

En vinst i Iowa är inte nödvändig för att bli slutlig vinnare i kampen om att bli partiets presidentkandidat. År 2008 vann Mike Huckabee, år 2012 Rick Santorum och 2016 Ted Cruz. Ingen av dem lyckades bli presidentkandidat.

Det förklaras av att nästan hälften av de röstande republikanerna är evangeliska kristna ”born again” och att vita är den helt dominerande etniska gruppen. Därför är det många som ifrågasätter, i synnerhet bland demokrater, om det är rätt att början primärvalskampanjerna i en så liten delstat som är långt ifrån representativ för hela USA.

Effekten av caucus är mer att sålla bort förlorare än att utse vinnare även om vinnaren och den som kommer tvåa kan få momentum och ta med sig det till primärvalet i New Hampshire veckan efter. Nikki Haley kan ha den möjligheten att överraska och få med sig en positiv trend till New Hampshire.

För Vivek Ramaswamy och Ron DeSantis gäller det att lyckas eller försvinna efter caucus i Iowa. De har prioriterat Iowa framför New Hampshire och mycket litet talar för att de får ta med sig någon framgång.

Om momentum definieras som att vinna eller åtminstone överraska positivt så ser det mycket dystert ut för Ron DeSantis. Under sommaren 2023 framstod han som en säker tvåa efter Donald Trump inför caucus. Då hade DeSantis stöd av drygt var fjärde tillfrågad (28 procent). Enligt RealClear politics sammanvägning av flera opinionsmätningar har stödet nu sjunkit till 15 procent.

Enligt den senaste mätningen från Suffolk University har DeSantis stöd i Iowa nu sjunkit till 13 procent, och han ligger bara trea efter Nikki Haley (22 procent).

Trots sin långvariga kampanj i Iowa har Vivek Ramaswamy aldrig lyckats nå upp till tvåsiffrigt stöd. I den senaste sammanställningen var hans stöd 7 procent.

Om inte måndagens caucus innebär stora överraskningar så talar det mesta att Både Ron DeSantis och Vivek Ramaswamy är borta från den verkliga kampen för att bli Republikanernas presidentkandidat.

Det har länge bland så kallade experter, pundits, i USA och Sverige länge ansetts som mer eller mindre klart att 2024 år presidentval kommer att bli en upprepning av 2016 års val där Donald Trump ställs mot den sittande residenten Joe Biden.

Men som jag skrev i Svensk Tidskrift redan i november så finns det troligen bara en person som kan utmana Donald Trump och det är Nikki Haley. Trumps strategi att rikta alltmer kritik mot henne är ett av flera tecken på det.

Örjan Hultåker är docent och ordförande för Moderata seniorer i Stockholm