Oklara besked från MP om militära övningar

Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson, Valter Mutt, säger att Sverige inte bör ha militära övningar med USA, trots att man tidigare ställt sig bakom detta. I bästa fall är det grön otydlighet, i sämsta fall är det en ny position som i så fall är mycket olycklig.

Det har ju varit en hel del diskussion kring svenskt deltagande i en flygövning med USA, Estland och Finland. I fokus har bland annat varit vad kabinettsekreteraren vid UD sagt till den ryske ambassadören och vilken uppfattning han bibringats.

I samband med alla turer kunde även höras Valter Mutt, Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson. Han tog kritiken ett steg längre genom att säga att Sverige inte bör ha militära övningar med USA. Försvarsminister Peter Hultqvist, från det andra regeringspartiet (S), brukar å sin sida poängtera vikten av att utveckla Sveriges försvarspolitiska samarbeten, inklusive de med Nato och USA.

Försvarsberedningen skrev i bred politisk enighet i sin rapport i maj förra året att ”Utvecklingen av övningar tillsammans med andra länder ska i första hand ha sin grund i samarbetet med de nordiska och baltiska staterna samt Nato och USA”. Vidare noterades att Sveriges bilaterala samarbete med USA är av stor betydelse och att: ”Det ligger i svenskt intresse att upprätthålla och ytterligare fördjupa den bilaterala relationen till USA.”

Miljöpartiet ställde sig bakom de skrivningarna i Försvarsberedningens rapport, ett ställningstagande som förstärktes när de gröna efter regeringsförhandlingarna med Socialdemokraterna bekräftade överenskommelsen i Försvarsberedningen. Har Miljöpartiet nu ändrat sig och tycker att Sverige inte ska ha gemensamma övningar med USA? I bästa fall är det grön otydlighet, i sämsta fall är det en ny position som i så fall är mycket olycklig. Något säger den också om den anti-amerikanism som genomsyrar delar av den svenska vänstern.

Genom att samöva med USA och Nato kan den svenska försvarsmakten genomföra stora och komplexa övningar. Vi förbättrar vår förmåga att ge och ta emot hjälp vid en eventuell kris. Något som stärker det svenska försvarets förmåga och ytterst Sveriges försvarsförmåga.

Hur ska Miljöpartiets ställningstagande tolkas? Försvarsminister Peter Hultqvist (S) brukar kategoriskt avfärda alla argument för ett svenskt Natomedlemskap med att det räcker med de försvarspolitiska samarbeten vi har idag. Men om Sverige inte ska samarbeta och öva med USA – då försvinner en viktig del i de samarbeten som enligt Hultqvist gör att vi inte ens behöver genomföra en utredning av vad ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära.

Fortsättning lär följa!

Hans Wallmark är riksdagsledamot (M).