Nygamla vindar över Engelska kanalen och AtlantenVänder vinden i Sverige för Liberalerna
Efter alla skandalerna?
Små som stora,
Allt kan alla oroa,
Utom för den verkliga partitoppen
Som fört det gamla folkpartiet till en sviktande botten.
Ett självskadebeteende kan tyckas,
Som knappast kan misslyckas
Att göra intryck på historieskrivarna.
Ett vanvördigt arv från de politiska renhetsivrarna.

Det forna bondeförbundet är däremot nyliberalt vordet,
så smart är ordet.
Endast tomten är vaken i centerstaten.

Vad ser Adam Smith och John Stuart Mill
Från sin ljusblåa himmel?
Att det står illa till
I Sveriges politiska folkvimmel.

***

Edmund Burke reflekterar
Över degenerationen i sitt England.
Karl Marx ser förundrat på alla pengar som tvättas.
Det hade han glömt att ta upp i Kapitalet.

***

Från andra sidan Kanalen hörs då en äkta reaktionär efterlysa
En lösning av eländet med Trump och Brexit i ett enda nygammalt slag.
Det är så att en och annan kan rysa
av frossa eller transatlantiskt välbehag:

”Hear, hear:
Make America Great Britain again”

Veckopoeten