Ny redaktion


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

N Y REDAKTION
S
om den uppmärksamme läsaren
noterat så har Svensk Tidskrifts
redaktion forändrats. Efter
många års trogen tjänst har
Lillemor Lindberg lämnat sitt uppdrag
som medlem av redaktionen och ansvarig
for tidskriftens expedition for att istället
arbeta med tidskriftens långsiktiga finansJenng.
Lillemor började som tidskriftens
redaktionssekreterare 1970 och arbetade
då tillsammans med bl a Erik Anners och
Thede Palm. Sedan dess har många
redaktörer och tidskriftsnummer passerat
revy under Lillemors noggranna överinseende.
Svensk Tidskrift är skyldig Lillemor
ett stort och hjärtligt tack for alla år av
värdefulla insatser.
Odd Eiken har också lämnat redaktionen. Han utsågs till redaktionsmedlem
1991 och har efter en kort tid som VD
få~ Timbro, utsetts till SAF:s infomlationsdirektör.
Slutligen har Sven Johansson valt att
överlämna ordfårandeklubban i Stiftelsen
Svensk Tidskrift efter att skickligt ha
skött den sedan 1979. Vi tackar också
Odd och Sven for deras värdefulla
insatser.
Lillemors och Odds ersättare är inga
okända namn for tidskriftens läsare.
Helena Riviere och Ulf Kristersson har
båda medverkat i tidigare nummer av
tidskriften.
Helena är bokforläggare och forfattare
och har på Timbro forlag gett ut boken
Meni11ge11 var ju att hjälpa människorna, inte
att la ifrån dom ansvaret.
Ulf Kristersson är riksdagsman for
moderatema i Stockholms stad och har
tidigare varit ordforande i moderata ungdomsforbundet.
368 SVENSK TJDSKRI Ff