Noterat


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

storebror
Nyhetstelegrammen berättar om att en professor i juridik och en nyss avgången ledare för ett borgerligt parti
föreslår att brottsbekämpningen effektiviseras genom att
staten bygger upp ett DNA-register över hela befolkningen.
Sjukvårdsministern vill effektivisera landstingens
datoriserade hantering av journalerna över våra sjukdomar så att informationen blir enkelt jämförbar mellan
landstingen och dessutom samordna dem med Apoteksmonopolets register över vilka mediciner vi köper.
EU tvingar alla mobilteleoperatörer att lagra uppgifter om varje samtal så att man i efterhand kan ta reda
på vem som pratat med vem, hur länge och var de befann
sig under samtalet.
EV-ländernas justitieministrar föreslår att biometriska uppgifter, fingeravtryck t ex, förs in i passen och
lagras i databaser.
So what. Det är 20 år sedan Orwells bok 1984 var i
ropet och ännu längre sedan någon läste Bradburys
Fahrenheit 451.
Och Storebror är snäll.
Behörige Baylan
Nye skolministern Ibrahim Baylan tycker att bara ”behö-
riga” lärare ska få sätta betyg i skolan, alltså lärare som
genomgått den inte precis hyllade pedagogiska utbildning som bjuds vid landets lärarhögskolor. Baylans regel
skulle exempelvis innebära att nästan samtliga historieprofessorer i Sverige blev förbjudna att sätta historiebetyg för en grundskoleklass. Den rätten skulle däremot
alla behöriga lärare ha, oavsett om de helt saknar historiska kunskaper: för behörigheten är allmän, inte ämnesanknuten. Många lärare i den svenska skolan har tjänster
som innefattar ämnen de aldrig har studerat en rad av.
Några behörighetskrav för skolministrar finns som
bekant över huvud taget icke.
En sådan Caligula
Minister Baylan tar också krafttag genom att vilja förbjuda mobiltelefonsamtal i klassrummet under lektionstid.
Det ska gymmas i tid
Det utmärkta lokalbladet Vi i Vasastan har funnit något
som kallas The Little Gym på S.t Eriksgatan i Stockl1olm.
Där kan ambitiösa föräldrar låta sina ettåringar genomgå
20 instruktörsledda gympass för 2 450 kronor. Redaktörerna är nöjda med att inte ens behöva hitta på en rolig
slutknorr till denna notering.
IIISvensk Tidsk~ift 12004, nr 61
”Det här är Lennart”
En fillic i nordiska språk vid Uppsala universitet har
skrivit en avhandling om valaffischering. slutsatsen är
att affischerna har spelat ut sin roll eftersom de varken
försöker locka till sig nya väljare eller smutskastar motståndarna.
Undersökningen bygger på affischerna i valrörelsen 2002.
Partierna har gett upp ambitionen att locka till sig
väljarna med rationella argument utan vädjar nu till
hjärtat hos de redan trogna, hävdar forskaren.
-Man tror uppenbarligen inte längre att affischerna har
någon effekt för att skaffa nya röster, kommenterar forskaren.
De raka attackerna och det skarpa tonläget från till
exempel Bildt-tiden under 1980- och 1990-talet är som
bortblåsta skriver SvD.
-Då hade många affischer budskapet ”vinner dom
andra så går det åt skogen”
Lite förvånad blir den som minns vad det stod på
affischerna valet innan eller några val tidigare. Eller vet
något om valrörelser.
Man undrar hur modern forskning går till? Kollar de
aldrig en bra story?
Dags för byte
Först utsåg Persson den här Nuder till den tunga finnansministerposten. Sedan visade Nuder att han var
lättviktig, genom att använda stöddigt maktspråk i kretsar som inte var vana vid hans och Perssons jargong.
Sedan bekräftade Persson att Nuder är en lättviktare som man kan läxa upp och håna lite som man vill.
Det toppade laget måste snart göra ett byte för att
få in en tung finansminister. Om det finns någon
lämplig inhoppare på bänken.
Kunskap i förskolan
Vi har säkert alla länge längtat efter att delegationen för
jämställdhet i förskolan skulle bli redo att överlämna sitt
delbetänkande Den könade förskolan – om betydelsen av
genus i förskolans pedagogiska arbete till regeringen. I
utbildningsdepartementets pressmeddelande låter utredningens ordförande meddela att ”genuskunskap måste
bli en naturlig del av utbildningen av dem som ska jobba
inom förskolan”. Detta utredningsresultat skulle kanske
kännas mer helgjutet i falllandets samlade genusvetarkår hade lyckats åstadkomma något som liknar det vi
andra menar med kunskap. Än har vi dock inte sett till
något sådant. Är det någon som påminner sig den inte
allt för avlägsna tid då det gällde att utbilda kadrerna i
ordförande Maos tänkande?
Vi som har hajat
På Expressens ledarsida (1112) konstateras, apropå vår nye
jämställdhetsminister, att ”Båda könen lider av traditionella tvångsföreställningar om hur män och kvinnor ska
vara och båda har något att tjäna på friare livsval”. Aah –
men vem kan då vara bäst skickad att undanröja dessa traditionella tvångsföreställningar, ersätta dem med korrekta
föreställningar, samt bestämma vad som är ett riktigt fritt
livsval? Väl aldrig skribenterna på en viss ledarsida? Där
man, ensamma i ett land av dumhuven, besitter förmågan
att lyfta sig själva i håret, upp ur strukturernas sugande dy?
Frihetsparti?
Gudrun Schyman fick lämna partiledarposten för vänsterpartiet för att hon fifflade med reseräkningar och skatten.
Det förefaller som om det nu skall bildas ett feministparti som gärna ser mellan fingrarna på lite skattefiffel och småbedrägerier.
Skatt är patriarkal stöld.
Tack alla ni 59 skribenter
som 2004 medverkat till att göra Svensk Tidskrift till ett ”briljant teoretiskt forum”.
59 SKRIBENTER I FYRA UTGÅVOR- i år har det varit två
dubbelnummer med extra mycket läsning. Förutom det
rekordtjocka ni nu håller i handen.
En av skribenterna nås inte av vårt skriftliga tack.
Nils Andren, som medarbetade i tidskriften i närmare
sju decennier, gick bort under hösten. Han medverkade
senast i våras med en anmälan av tre böcker som sammanfattades under rubriken ”Europa som ideologiskt
och historiskt projekt”. Det kom att bli ett storstilat ämne
för en värdig avslutning av hans medverkan som trogen
skribent i Svensk Tidskrift.
Tack också till alla dem som medverkar på andra sätt,
främst Jörgen Carlsson som gör layout, en mängd illustrationer och allt det tekniska, utom ny.svensktidskrift.se som Karl Bengtsson sköter.
Som framgått sviker tidigare finansiärer tidskriften.
Utgivningen är i allra högsta grad osäker. Mer om det
på annat håll men ett särskilt tack till dem som uppmärksammat situationen och generöst bidragit eller utlovat bidrag till fortsatt utgivning. Vi känner stor glädje
för de bidragen och det stödet, men än är det inte tillräckligt för att vi skall vara säkra på att undvika en paus
i utgivningen. Om tidskriften får flera bidrag och om
många trots en osäker framtid betalar prenumerationsavgiften så ökar naturligtvis möjligheterna att uppehållet blir kort. Kanske kan det bli en paus som inte är längre
än den vanliga tidsutdräkten mellan två utgåvor. Men
där är vi inte än.
Per Heister, Klas Östman
Redaktörer
HB EkströmEtt särskilt tack till Therese B., som hjälper oss med
sina fantastiska foton. Och till Kerstin Wrangel. Ansvarig utgivare
Lisa Abramowicz Clara Du Rietz Karl Isaksson Joakim Nilsson Pär Ström
Nils Andren Gunnar Du Rietz Dan Johansson Danne Nordling Joakim Stymne
Henrik Alexandersson Ingemar Dörler Karl Magnus Johansson Peter J Olsson Henrik von Sydow
Jacob Arfwedson Inger Enkvist Mats Johansson Alexander Sanchez Krister Thelin
Mattias Bengtsson Lars Firnmerstad Henrik Jordahl Anders Sandberg Carl Uggla
Carl Bildt Svante Folin Nils Karlsson Nils-Eric Sandberg Margaretha af Ugglas
Anders Björnsson Mats Fält Cecilia Kindstrand Fredrik Segerfäldt Johan Wennström
Ted Bolin Ulf Emanuelli Per Kiellen Peter OSellgren Carl-Johan Westholm
Anna Sophia Bonde Robert Gidehag Mart Laar Tom Silvenoinen Kajsa Wilhelmsson
Cecilia Brinck Mats Hallenberg Christopher Lagerqvist Eliel Steen Hans LZetterberg
Elise Claeson Lars Häggström Janerik Larsson Peter Stein
Ann-Sofie Dahl Waldemar Ingdahl Carl Johan Ljungberg Anna Stenbeck
lSvensk Tidskrift !2oo4, nr 6111