Noterat


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

UTGIVNINGEN FORTFARANDE STARKT HOTAD
l förra numret publicerades en vädjan om stöd
för att tidskriften ska kunna överleva efter det
här utgivningsåret.
Många läsare hörde av sig och underströk Svensk Tidskrifts förtjänster. Flera hade förslag om förbättringar
och möjliga finansieringsvägar. Tidskriften fick också flera
mycket generösa bidrag. Allt detta engagemang till trots
behövs det mer.
Svensk Tidskrift är en av mycket få röster i det offentliga samtalet som inte mer eller mindre är beroende av
den offentliga makten. Tidskriften har inga riktiga konkurrenter men nästan all annan opinionsbildning finansieras av skattebetalarna via statens bidragssystem.
Det maktägande partiet i Sverige är sannolikt västvärldens rikaste. Den nya partisekreteraren har hotat med
att socialdemokraterna skall satsa mer på tidningsutgivning framöver.
När Svensk Tidskrift i avsaknad av långsiktig finansieFuskdemokrater
Kampen om rösterna i USA är intensiv. Misstankar
om valfusk frodas.
Metoder att minska fusket diskuteras. Men
demokraterna- ja dom heter så – angriper justitiedepartementet för att det anstränger sig för mycket
för att jaga valfusk.
En i\tg;ird som tycks populär runt om i USAs delstater :ir att begära fotolegitimation i röstlokalen för
att beUgga vem man är.
Kerrys stödtrupper anser dock att det är diskriminering att avkräva väljaren någon form av idhandling, också att man visar upp lönebesked, elräkning eller liknande med namnet på.
Ny teknik, gamla trick
”Flickor lurar äldre män på sexsajter”, larmar Metro på
förstasidan (15/9), över en artikel om tonåringar som
får äldre snuskhumrar att sända dem pengar, och sedan
inte levererar de utlovade köttsliga förlustelserna. Finns
det någon grupp kvar som ännu inte har utsetts till offer?
Extra fiffigt i detta fall är dock att samma story kan återanvändas med rakt motsatt vinkling: ”Äldre män försö-
ker lura unga flickor att sälja sex”. Bara som ett tips.
ring hotas av nedläggning kommer det således vid en särskilt olycklig tidpunkt. Tidskriften behövs minst lika mycket
som någonsin under sina 90 tidigare år.
Just nu finns det pengar enbart för ytterligare en
utgåva av Svensk Tidskrift. Vi arbetar på att finna finansiering, både i form av bidrag till en viktig röst och i form
av annonsering som når viktiga beslutsfattare och opinionsbildare. Om vi inte snabbt kan lösa tidskriftens ekonomiska problem konstaterar styrelsen att Svensk Tidskrift måste läggas i malpåse tills vidare.
Av många viktiga skäl anser vi att det vore djupt olyckligt.
Vi är tacksamma för allt stöd och alla ideer. Kontakta
gärna mig på telefon 0709-25 25 83 eller via e-mail
rolf.kroon@delphilaw.com. Tidskriftens postgiro är 72744-6,
bankgiro 575-7620.
Rolf Kroon
ORDFÖRANDE I SVENSK TIDSKRIFTS STYRELSE
Ett otidsenligt förslag
Betygssättningen i gymnasiet har än en gång dömts ut
som orättvis och obegriplig, nu av Stockholms gymnasieinspektörer (DN 20/9). Det där med studentexamen
inför utomstående censorer, kunde inte det vara värt att
pröva nästa gång det arma gymnasiet ska göras om? Fast
det kanske är under pedagogiska visionärers värdighet
att försöka med något som vi faktiskt vet fungerade?
Great columns such as Levin’s were galleons with
sails trimmed to the wind of their times. As any
physicist will tell you, you cannot move by filling
your sails with your own puff. Levin in full flow,
his sails swelling before a stiff breeze, was an awesome sight, but try to retrieve the scene from the
press clippings, and the sails flap as the vessel
yaws. That wind no longer blows.
To recapture after it has gone the feeling- the
spirit, the zeitgeist-of an era, is the bardest thing.
Except in the hands ofthe best historical writers, the
people who inhabited the time seem to have said and
done the strangest or most inconsequential things,
like trees tassing in a gale we can no longer see.”
Matthew Parris i The Spectator (1418) om den
nyligen avlidne, berömde krönikören Bernard Levin
lSvensk Tidskrift l2oo4, nr si ll