Njutbar personhistoria från Lunds horisontMan behöver inte ha studerat i Lund och därmed själv vara en lundensare för att uppskatta Fredrik Tersmedens porträttbok ”Lundensare – Universitetsöden under fyra århundranden” (Historiska Media 2018). Den underlättar möjligen, men läsäventyret har ett bra mycket större allmänintresse än så, skriver Peter J Olsson.

Fredrik Tersmeden är arkivarie vid Lunds universitetsarkiv och tillhör uppenbarligen dem som lyckats förena intresse med yrkesliv. Med denna bok – och andra böcker och artiklar från hans penna – bidrar han på ett utmärkt sätt att sprida kunskap om både universitet och samhälle i Lund under universitetets moderna tid från 1666/68 och framåt.

Lundensare är tolv personporträtt som ger nedslag i denna tidsram där det egentligen enda gemensamma är att de längre eller kortare tid vistats vid Lundaakademin. De flesta av porträtten är tidigare publicerade, men är alla bearbetade och presenteras dessutom mycket attraktivt med en mängd illustrationer vilka man gärna dröjer vid.

Den första uppsatsen handlar om Nils Banér, som redan som tonårig student blev utsedd till rector illustris enligt den tidens egendomliga sed. Den sista handlar om Elsa Collin, som var den första kvinnan på spexscenen och en tydlig profil i det tidiga 1900-talets Lund. Däremellan bjuds man på akademiska lärdomsjättar, originella tänkare samt den stortyske agitatorn, lektor Hungerland.

Samt får reda på att den första studentskan i Lund var Hildegard Björck och inte som det oftast sägs Hedda Andersson. Kanske tråkigt för Lunds stad som just uppkallat en gymnasieskola efter den senare med bland annat den grunden, men i realiteten var Björck främsta studieort Uppsala där hon tog två examina. Lundastudierna tycks i realiteten bara ha varat ett par månader, men nu är hon ihågkommen.

Som synes är lärdomen man får av denna lilla skrift stora och användbara. Men minst lika stor behållning har man av den språkliga dräkten. Tersmeden skriver en klar och korrekt svenska som det är en ren njutning att följa. Språkdräkten är därmed väl anpassad till ämnet.

Och det bästa är det PS han lagt till sitt förord: ”Skulle boken väcka mersmak kan jag meddela att det redan nu finns material till minst en uppföljare.”

Peter J Olsson är borgerlig skribent och senior advisor (M) i Region Skåne