Nils-Eric Sandberg; Makt eller varmt vatten


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Makt eller varmt vatten
1 av Nils-Eric Sandberg
Ingenting har betytt så mycket för arbetarklassens välstånd och kvinnors frigörelse som
billig energi. Men nu betyder makten mer än folkets väl och ve för socialdemokraterna.
H
ur känns det att vakna i ett rum där temperaturen är 12 grader?
Hur känns det att ha kallt vatten ur en
kran som enda källa till hygien?
Det är den fråga jag vill ställa till regeringens socialdemokrater, och deras stödpartier.
Svaret skulle sannolikt bli: -Jag har ingen aning.
Nu höjer regeringen skatterna på energi- som vanligt.
Bensin, diesel, el- allt blir dyrare- för konsumenterna.
Detta är inget nytt. Sedan miljöpartiet fick ett avgö-
rande inflytande via sin vågmästarposition har skattetrycket på energi skruvats upp. Det drabbar främst boendet. En analys av bostadsbeskattningen jag gjort visar att
2002 motsvarade energiskatterna på bostäderna 96 procent av fastighetsskatten. Arets siffra blir högre.
MAKTEN VIKTIGAST
Den politiska förklaringen är given. För socialdemokraLO, innehöll ingen konfiskation och låg långt från vad
Meidner föreslog.
I valet mellan ideologin och makten valde partiet,
som vanligt, makten.
CENTRALVÄRME BEFRIAR
För att behålla makten måste socialdemokratin nu köpa
miljöpartiets röster. Miljöpartiet kräver att staten ska
nästintill tvinga medborgarna att avstå från energi. Och
socialdemokratin accepterar detta, för maktens skull. De
låter energipolitikens talibaner ta makten.
De styrande inom regeringspartiet har nog aldrig
öppnat en bok om ekonomisk historia. De har aldrig
upplevt arbetarklassens vardag. Ingen i regeringen har
en aning om hur arbetarklassen levde på fyrtiotalet.
Miljöpartisterna är, om möjligt, än mer aningslösa.
Miljöpartisterna vill att vi ska använda mindre energi.
Fram till femtiotalet var ved den huvudsakliga enertin är den politiska makten det viktigaste av allt. Vi har två historiska Varmvatten, centralvärme
gikällan, för arbetarklassen. När
kvinnorna skulle tvätta måste de
först såga ved till tvättgrytorna. Att
hålla familjen med rena lakan och
handdukar var ett ohyggligt slit.
Blöjorna var av linne – de skulle
tvättas.
belägg.
1944 lade en kommission inom och tvättmaskin har gjort
partiet fram ett förslag till politiken
efter kriget. Programförfattaren var mer än aIla tal för kvinnans
Gunnar Myrdal. Han föreslog en
omfattande socialisering: staten
skulle ta över energibolagen, banfrigörelse. Nu kan barnfamiljerna lägga in
smutstvätten i tvättmaskinen, och
trycka på två knappar. Centralvärmen via el eller olja
gör huset varmt.
ker och försäkringsbolag, och införa investeringsplaner.
Valrörelsen 1948 handlade i huvudsak om denna
planhushållning. Socialdemokratin var nära att förlora
regeringsmakten. Partiet vann med en hårsmån.
Efter valet övergav socialdemokratin planhushållningsprogrammet Det vart ju det som kunde kosta dem
makten. I valet mellan makten och ideologin valde partiet makten.
Detta maktspelsprogram gick i repris på sjuttiotalet.
RudolfMeidner föreslog 1975 att facket med statens stöd
skulle konfiskera alla företag som gick med vinst.
Valrörelsen 1976 handlade mycket om denna konfiskation. Socialdemokraterna förlorade valet – första
gången sedan 1932. Och eftersom Meidners förslag
hotade partiets grepp om makten övergav partiet Meidner. De löntagarfonder som partiet införde, för att blidka
IIISvensk Tidskrift l2004, nr si
Varmvatten, centralvärme och tvättmaskin har gjort
mer än alla tal för kvinnans frigörelse.
Tillgång till billig energi har gett arbetarklassen ett
enormt lyft i levnadsstandard. Att vi från femtiotalet
ökat vår användning av energi beror i huvudsak på att
arbetarklassen flyttat in i bostäder som har centralvärme
och varmvatten.
Det är detta lyft som socialdemokratin nu försöker ta
ned, för att med miljötalibanernas röster säkra makten.
De har inte läst sin historia.
Nils-Eric Sandberg (n_e_sandberg@hotmail.com) är
författare och frilansskribent.