Nedslag från Brexit: Valresultat utan påverkan på förhandlingarna

”Car crash” är väl den bästa beteckningen på det brittiska valet. Det är uppenbart att det främst är Theresa May som skadats allvarligt, skriver Per Heister i ögonblicksrapport från Brexitland.

Just idag har hon en typiskt brittisk ”stiff upper lip” men det kommer inte att dröja länge innan det är uppenbart att skadorna inte kan läka och hon tvingas lämna över till någon annan. Och någon annan heter Boris Johnson, som strålade i brittisk tv på morgonen och när det spekulerades om May’s avgång svarade: it’s still early days, early days. Vilket betyder att det dröjer några dagar innan han samlat ihop en mer effektiv plan för att bli partiledare och premiärminister.

I Storbritannien har man färre exakta regler för hur regeringsbildning går till – egentligen mest att drottningen utser regeringsbildare och att alla medlemmar i regeringen måste vara parlamentsledamöter – så hur det förlöper är svårare att vara säker på än i andra länder. Det enda vi vet är att vi inte kan få en belgisk situation där regeringsförhandlingar pågår i oändlighet. Budget för den nya regeringen måste presenteras den 13 juli.

Det är tydligt att Tories kommer att få en majoritet med stöd av Nordirlands Unionister, som fick tio mandat.

Men det blir en ytterligt svag majoritet, där i princip varje toryledamot som kan få stöd från 3-4 andra har vetorätt mot varje regeringsförslag. Och Unionisterna har likaså utomordentligt starkt inflytande. De bestämmer manöverutrymme för varje Toryledare.

May kan inte vara kvar särskilt länge under sådana omständigheter. Och det brittiska folket får nog beräknas vara trött på val för ett bra tag framöver. Och ingen makthavare kommer under lång tid att ta valresultat för givna.

För Brexit kommer valresultatet att ha begränsad betydelse. Brittiska politiker inklusive May förstår sig inte på EU och tanken att ett stärkt mandat för May skulle haft betydelse för förhandlingarna med EU var nonsens. Kanske kommer interna förhållanden i UK att försena förhandlingsstrategi några dagar eller någon vecka men de paragrafer och faktiska samarbeten som skall avvecklas efter Storbritanniens utträdesansökan är desamma. Det är genomgång av fråga efter fråga där tjänstemän i EU med motparter i UK skall lösa små (och ibland lite större) problem av praktisk natur. Anmälan om utträde betyder utträde och består av miljoner praktikaliteter.

I slutändan bör man också förhandla om framtida relationer på handelsområdet och en mängd andra relationer som kräver avtal. För EU har det marginell betydelse vem som regerar i motparten. Endast när det kommer till frågan om man tror att motparten kan leverera det man kommer överens om uppstår problem. Och de har naturligtvis allvarligt komplicerats av det osäkra parlamentariska läget. Kanske måste det till ett nyval i Storbritannien när man närmar sig avslutning av förhandlingarna om framtiden, men för själva utträdet, Brexit, har valresultatet mycket liten betydelse – om någon.

Per Heister var chefredaktör för Svensk Tidskrift 2001-2004 och rapporterar från Brexitland