Nedåt för M och uppåt för SD hos Sveriges företagare

SKOPs senaste mätning av partisympatier hos svenska företagare och företagsledare visar en fortsatt nedgång för Moderaterna – och en dramatisk uppgång för Sverigedemokraterna, som nu är större än Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern tillsammans.

skop151016

– Det sker nu stora förändringar i de politiska attityderna bland Sveriges företagare och företagsledare, kommenterar SKOP:s analytiker Brigitta Hultåker.

– Den stora vinnaren är Sverigedemokraterna som det senaste halvåret nästan tredubblat sitt stöd bland dem som driver företag. Partiet är nu utan konkurrens det näst största företagarpartiet och har sedan mars ökat från 5,8 till 16,9 procent.

Fortsatt ras för Moderaterna

– Moderaterna fortsätter sin utförsbacke (47,5 procent) och har nu stöd av färre än varannan företagare och företagsledare. Sedan mars (57,2 procent) har partiet minskat med nästan tio procentenheter.

– Sedan november 2014, dvs. strax efter riksdagsvalet, har Moderaterna tappat ungefär var tredje sympatisör bland dem som driver företag.

Moderaterna har sökts för en kommentar men inte återkommit.

Centerpartiet i uppåtriktad trend

– Centerpartiet (12,6 procent) har länge prioriterat företagsfrågor och är det tredje största partiet i gruppen företagare/företagsledare. Partiet har sedan valet ökat kraftigt bland dem som driver företag, men uppgången har bromsats det senaste halvåret då partiet inte lyckats dra fördel av Moderaternas minskade popularitet. De flyktade Moderaterna har i stället gått till Sverigedemokraterna, säger Birgitta Hultåker

Den rödgröna politiken får inte stöd

– Undersökningen har i sin helhet gjorts efter det att regeringen presenterade sin budget och den har inte gynnat något av de rödgröna partierna som alla står och stampar på låga nivåer bland företagare/företagsledare.

– Bara drygt var tionde (12,7 procent) föredrar något av de rödgrön partierna. Sverigedemokraterna är ensamt klart större än de rödgröna partierna tillsammans.

Socialdemokraterna har sökts för en kommentar men inte återkommit.

Under undersökningsperioden har först KD och sedan resten av allianspartierna lämnat decemberöverenskommelsen. En fråga som särskilt irriterat många företagare. Det återstår att se hur detta kommer att påverka företagsledares syn på moderaterna och övriga allianspartier.

Amanda Wollstad arbetar som konsult hos Scantech Strategy Advisors.

Hela undersökningen finns att läsa här