Nato står inför ett val

frivarld_banner_stor2

Antingen försvarar vi den internationella rättsordningen eller så överger vi den. Något annat val finns inte, säger Heather Conley från tankesmedjan CSIS i Washington.

Nato står inför ett val. I och med krisen i Ukraina har organisationen blivit tvungen att fokusera på försvaret av medlemsstaternas territorium. Alltsedan kalla krigets slut har Nato i första hand ägnat krishantering. Något hot mot medlemsländernas suveränitet fanns inte. Men i och med Rysslands angrepp på Ukraina framstår det som uppenbart att Nato återigen måste prioritera försvaret av medlemsstaternas territorium

Heather Conley är chef för Europaprogrammet på Center for Strategic and International Studies, CSIS.

Conley deltog även som talare vid Frivärlds säkerhetspolitiska konferens, ”Security in Northern and Eastern Europe” 28 april i år.