När de första höstlöven fallerNär de första höstlöven faller
Då skakar marken lätt av förväntan.
”Äntligen ska vi här nedan få tillbaka den näring,
som blivit oss utsugen”.

När den första snöflingan nått marken.
Då ligger marken redan stilla
och bereder sig för vilan.

När de första blommorna knoppas på våren
Och de nya bladen visar sitt gröna ljus.
Då sträcker marken ut sig uppåt och nedåt
Efter föda, för att göda.

När de sista löven fallit
När den sista snöflingan smält
Och den sista knoppen slagit ut.
Då bläddrar Skaparen i sin kalender.
Vad nytt?
Inget nytt, och allt nytt.

Veckopoeten