Musikens språk



Musik är ett gudomligt språk,
Vinner i längden, över världens bråk.
Lyssna och njut, sjung gärna ut
Spela ditt instrument, med hoppet tänt.

En gång på den yttersta tid,
med den yppersta frid,
Kan åter höras den vackraste sång
Som hördes en gång.

När du som nyfödd ser ljuset
Och hör ljudet av godhet och strävan
Då börjar livet,
Med den största bävan.

Din egen harmoni
Är din egen musik.
Både toner, takt och tankar
Finner ro och glädje däri.

Veckopoeten